สำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 พัฒนาเว็บไซต์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร / โทรสาร.0-3731-1292 / 037-314765
สำนักงานจังหวัดนครนายก โทร / โทรสาร.0-3731-4575 E-mail : datanayok@hotmail.com
แฟนเพจ "รักนครนายก" ส่งต่อสิ่งดีๆของจังหวัดนครนายก
http://www.free-counter-plus.com
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ร่วมซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 24 พ.ย. 58 พบกัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น. [] วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก ปี 58 "เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บ้านแห่งความสุขใกล้กรุง สังคมและประชาชนผาสุก" [] ติชมเว็บไซต์จังหวัดได้ที่ E-mail : datanayok@hotmail.com
ดาวน์โหลด
ผังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ตุลาคม 2558
ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM 91 MHz (สวพ.91)
และรับฟังทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.fm91bkk.com หรือรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องงาน/ข่าวทั่วไปหรือการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ E-mail : datanayok@hotmail.com
แบบรายงานการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์
**ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 58
อ่านทั้งหมด >>>
อ่านทั้งหมด >>>
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขุดลอกคลองแม่น้ำนครนายก (คำสั่งที่ 1799/2558)
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียจังหวัดนครนายก (คำสั่งที่ 1800/2558)
**ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่1 พฤศจิกายน 58
ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้แล้ววันนี้
ขอเชิญร่วมการฝึกซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เริ่ม 4 พ.ย. 58 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 พ.ย. 58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดนครนายก (คำสั่งที่ 1835/2558)
**ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 58
การจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "มิติใหม่ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง"
การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อขอรับพระราชทานเสื้อ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพต้นฉบับกระแสพระราชดำรัสฯ
ประกาศ ประมูลงานจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ จำนวน 2 โครงการ (อบต.สาริกา อ.เมืองนครนายก)

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ของโรงพยาบาลองครักษ์
ประกาศ ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลองชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ 2 หนองงูเห่า ตำบลวังกระโจม (อบต.วังกระโจม)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (รพ.นครนายก)
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2 (สนง.สาธารณสุข อ.องครักษ์)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมจากตึกพิเศษสงฆ์อาพาธถึงอาคารเอื้ออารี (รพ.นครนายก)
ดาวน์โหลดข้อมูลฯเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งของจังหวัดนครนายก
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)  ของ รพ.องครักษ์
ประกาศ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศร ซอย 18 บรรจบถนนชลประสิทธิ์ (เทศบาลเมืองนครนายก)