สำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร / โทรสาร. 037-314575
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร / โทรสาร. 037-314765 E-mail : datanayok@hotmail.com
www.free-counter-plus.com
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือน พฤษภาคม ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก [] วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก "นครนายกเมืองน่าอยู่" (2561-2565) [] ติชมเว็บไซต์จังหวัดได้ที่ E-mail : datanayok@hotmail.com
ดาวน์โหลด
ผังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM 91 MHz (สวพ.91)
และรับฟังทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.fm91bkk.com หรือรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
"ชุดคำพูด" กระทรวงมหาดไทย
ชุดคำพูด>เดือนกุมภาพันธ์ 59
ชุดคำพูด>เดือนมีนาคม 59
ชุดคำพูด>เดือนเมษายน 59
ชุดคำพูด>เดือนพฤษภาคม 59