สำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร / โทรสาร.0-3731-1292 / 037-314765
สำนักงานจังหวัดนครนายก โทร / โทรสาร.0-3731-4575
แฟนเพจ "รักนครนายก" ส่งต่อสิ่งดีๆของจังหวัดนครนายก
http://www.free-counter-plus.com
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก ปี 58 "เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บ้านแห่งความสุขใกล้กรุง สังคมและประชาชนผาสุก" [] ติชมเว็บไซต์จังหวัดได้ที่ E-mail : datanayok@hotmail.com
ดาวน์โหลดผังรายการ
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กันยายน 2558
ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM 91 MHz (สวพ.91)
และรับฟังทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.fm91bkk.com หรือรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
รายชื่อเจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร"ระบบงานสารบรรณจังหวัดนครนายก"

ขณะนี้ เว็บบอร์ดจังหวัดนครนายก ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ทางจังหวัดจึงนำข่าวประชาสัมพันธ์มาประกาศ ไว้ที่หน้าแรกของจังหวัดชั่วคราว หากหน่วยงานใดต้องการประชาสัมพันธ์เรื่องงานหรือการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ E-mail : datanayok@hotmail.com หากใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2558 (แก้ไข)
การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
(หนังสือเลขที่ นย0017.2/ว3033 ลงวันที่ 14 กันยายน 2558)
พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
(หนังสือเลขที่ นย0017.3/ว3066 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของสำนักงานจังหวัดนครนายก
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 8/2558
**ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2 ตุลาคม 58
**ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 กันยายน 58
หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จังหวัดนครนายก
อ่านทั้งหมด >>>
อ่านทั้งหมด >>>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย  290 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากพลี จำนวน 1 หลัง (รพ.ปากพลี)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมจากตึกพิเศษสงฆ์อาพาธถึงอาคารเอื้ออารี จำนวน 1 งาน (รพ.นครนายก)
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งคือรถพยายาล (รถตู้)-(รพ.องครักษ์)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รพ.นครนายก)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง (รพ.นครนายก)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดเล็ก (รพ.นครนายก)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกั้นดิน ความยาวไม่น้อยกว่า 436.34 เมตร (สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครนายก)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) (สนง.ปภ.นย)