ประกาศโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
เรื่อง    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุมแบบ 100/27

                            ด้วยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม แบบ 100/27  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,040,100 บาท (สี่ล้านสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

                            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านนา "พิทยากร"

                            กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2544 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2544 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

                            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 2,400 บาท  ด้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2544 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0-3738-1785 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ