งานบริการหัตถบำบัด

            ให้บริการนวดตัว นวดเท้า ประคบสมุนไพร จากทีมหมอนวดไทยที่ได้รับการอบรม จากสถาบันแพทย์แผนไทย   ซึ่งมีความชำนาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยที่พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาและดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการปรับดุลยภาพของร่างกายด้วยวิธีออกกำลังกายแบบต่าง ๆ เช่น โยคะ ฤาษีดัดตน   อัตราค่าบริการ นวดตัว 150 บาท    นวดและประคบ 200 บาท   นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 100 บาท,

aswbull1.gif (453 bytes)aswbull2.gif (98 bytes)aswbull3.gif (94 bytes)aswrule.gif (1802 bytes)aswbull2.gif (98 bytes)aswbull3.gif (94 bytes)aswbull1.gif (453 bytes)

INTER003.jpg (30925 bytes)

ห้องนวด

นวดตัว

INTER001.jpg (33235 bytes)

INTER005.jpg (31117 bytes)

INTER008.jpg (29478 bytes)

INTER034.jpg (39845 bytes)

INTER007.jpg (32823 bytes)

นวดเท้า

INTER032.jpg (30704 bytes)