สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณท์จังหวัดนครนายก


                   
           เหง้าไม้ไผ่                                 ไม้กวาด                             ดอกดาหลา

สินค้าหนึ่งตำบลฯนครนายก
ติดต่อคุณสุรินทร์ ศักดิ์ทอง
กลุ่มทอพรมอเนกประสงค์ บ้านรางไม้เต็ง
เลขที่ 175 หมู่ 10 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา
จ.นครนายก 26110 โทร.037-331144,
0-9039-8654,0-9800-7969

 รายการสินค้าทั้งหมด


ดอกไม้จันทน์   I ไม้กวาด   ครีมนวดผมสมุนไพรI โต๊ะจีน Iพรหมเช็ดเท้าจากเศษผ้า
น้ำอ้อยน้ำมะพร้าว I การะบูนหอมพิมเสนน้ำ Iเสื่อกก I ไม้ประดิษฐ์จากเถาวัลย์
แกะสลักจากหัวไม้ Iน้ำผลไม้,ปลาร้าคั่วแห้ง Iปลาสลิดแดดเดียว I  มะดันดองแช่อิ่ม


วุ้นมะพร้าว,ข้าวซ้อมมือ I เส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวกล้องI ปุ๋ยหมัก I ปุ๋ยชีวภาพ
ขนมไทย I น้ำพริกI ไม้กวาด I ปลาร้า I พรหมเช็ดเท้า
Iน้ำพริกเผา I ไม้กวาด
ไข่เค็ม I ข้าวสารปลอดสารพิษ


ทอพรหมเช็ดเท้า I สุ่มจักสานไม้ไผ่ I ลอบดักปลา I เรือนไทยI พรหม I เห็ดฟาง
แค็ปหมู I เพาะเชื้อเห็ดฟาง I พริกแกงและน้ำพริก I
ถักพรหมเช็ดเท้า
กรอปรูปวิทยาศาสตร์ I กระเป๋าผ้า I ขนมหวานตำรับไทย
I ไม้ดอกไม้ประดับ
แชมพูสมุนไพร I ถั่วอบใบเตย I น้ำพริกเผาเห็ดฟาง
I สมุนไพร
ปลาร้าทรงเครื่อง I ผักดองสามรส I พรหมเช็ดเท้า

   
  ปลาคู I ไม้ดอกไม้ประดับ I ไข่เค็ม I เสื่อกก I ไข่เค็ม I ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม