หน้าแรก
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก
 
สปอต
วิทยุ
ชุด ศูนย์ดำรงธรรม
ช่วยได้
Www.free-counter-plus.com
ที่ตั้ง: ชั้น 1 อาคารใหม่ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก ยินดีต้อนรับทุกท่าน เรายินดี..รับร้องเรียน ร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องราวความต้องการของประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัดอาคารใหญ่ ชั้น 1 อาคารหลังใหม่ ถนนสุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
Copyright @2014