บุคคล ครอบครัว ปลูกสร้างบ้านอาคาร ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา
บริการเกี่ยวกับการขอใช้น้ำประปา

เราบอกคุณถึงวิธีการขอน้ำประปา ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง อัตราค่าน้ำ
เว็บเพจนี้เป็นบริการเกี่ยวกับการขอใช้น้ำประปาในเขตจำหน่ายของการประปานครหลวง (กปน.) ซึ่งรับผิดชอบในการจ่ายน้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และในเขตจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สำหรับในเขตจังหวัดอื่น รวมถึงหลักเกณฑ์ เอกสารประกอบคำขอ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และอัตราค่าน้ำประปา เมื่อคุณคลิ๊กเลือกรายการ คุณจะสามารถเข้าสู่เซิฟเวอร์เพื่อนบ้านของเรา ที่มีเว็บเพ็จบริการตามรายการนั้น

เว็บไซต์เพื่อนบ้านที่เราเชื่อมโยงไปในหน้านี้ เป็นของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค
ถ้าเป็นการบริการในท้องที่นครนายกก็สามารถติดต่อได้ที่
             การประปาจังหวัดนครนายก
               ถนนนครนายก-สาริกา อ.เมือง
               จ.นครนายก 26000
               โทร.037-311005,311602ขอติดตั้งประปาใน กทม. (เอกสารประกอบคำขอ ค่าใช้จ่ายติดตั้ง ค่าบริการ และการโอนการใช้น้ำ)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใช้บริการของการประปานครหลวง
อัตราค่าน้ำประปาของการประปานครหลวง
ชำระเงินค่าน้ำประปาของการประปานครหลวง
พื้นที่การให้บริการใช้น้ำของการประปานครหลวง
ประกาศแจ้งเขตน้ำประปาไม่ไหล


ขอติดตั้งประปาในภูมิภาค (เอกสารประกอบคำขอ ค่าใช้จ่ายติดตั้ง ค่าบริการ และการปฏิบัติของผู้ใช้น้ำที่การประปาส่วนภูมิภาครับโอนกิจการมา)
แบบคำขอติดตั้งประปาในภูมิภาค

ประเภทผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
อัตราค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

 
พัฒนาโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครนายก
โทร.(037)311273 ,(มท.)31122 ,
email:nakhonnayok@moi.go.th
หรือ webmaster