ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จังหวัดนครนายก
วาระงานผู้บริหารของจังหวัดนครนายก
วันอังคารที่ 23  มกราคม  2561
 
ตำแหน่ง เวลา รายการ สถานที่ หน่วยงาน การแต่งกาย หมายเหตุ
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ 10.00 น. ร่วมพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม "ขุนด่านเกมส์" ครั้งที่ 39 ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.  กรุงเทพมหานคร คุณทิพย์ 0870093994 ชุดสุภาพ  
ผวจ.นย. 10.00 น. -17.30 น. (ลงทะเบียน 09.30 น. -10.00 น.) ร่วมประชุมสรุปข้อเสนอพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สนจ.นย. (ยุทธศาสตร์)หน.ตุ่ม ชุดสากลสุภาพ  
 นายวรพันธุ์ สุวัณณุส์   09.00 น. ประธานในพิธีเปิดการประชุมเวทีบันทึกความร่วมมือของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครนายก ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศลก.นย. เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน ชุดสุภาพ ผวจ.มอบ
รองผวจ.นย.(1)
 น.ส.ปาณี นาคะนาท 10.00 น. -17.30 น. (ลงทะเบียน 09.30 น. -10.00 น.) ร่วมประชุมสรุปข้อเสนอพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สนจ.นย. (ยุทธศาสตร์)หน.ตุ่ม ชุดสากลสุภาพ  
 รองผวจ.นย.(2)
   พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ   10.00 น. ประธานมอบเหรียญรางวัลกีฬากรีฑา ขุนด่านเกมส์ สนามกีฬารร.นายร้อยจปร.   ชุดสุภาพ  
  รองผอ.รมน.จว.นย.(ท.)
    นายคมทัตต์  ตันติยมาศ      ปฏิบัติราชการปกติ     ชุดสุภาพ  
 ปลัดจังหวัดนครนายก
      นางพัชรี  ศาลาศิลป์         22 ม.ค. - 11 เม.ย. 61      ชุดสุภาพ  
 หน.สนจ.นย. เข้ารับการศึกษา นปส.
           
สามารถประสานงานได้ที่ :  037-311283