ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 

 
วันนี้ 20 คน
เมื่อวานนี้ 410 คน
เดือนนี้ 8,563 คน
ปีนี้ 67,303 คน
ทั้งหมด 166,580 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง