» นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผุ้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผุ้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 และพิธีเปิดงานกิจกรรมวันป้องกันและงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก


Poster : admin | 28 ธันวาคม 60 00:00:00นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 372 คน
เมื่อวานนี้ 427 คน
เดือนนี้ 7,616 คน
ปีนี้ 210,093 คน
ทั้งหมด 478,310 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง