» ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 3 เดินทางมาปฏิบัติราชการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

     วันนี้ เวลา 09.30 น. นายจิรายุ นันท์ธราธรผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครนายก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการในครั้งนี้


Poster : admin | 9 เมษายน 61 00:00:00นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 1,345 คน
เมื่อวานนี้ 991 คน
เดือนนี้ 43,437 คน
ปีนี้ 473,158 คน
ทั้งหมด 1,652,757 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง