นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ได้พบปะการบรรยาย โครงการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานหลักสูตร "การใช้งาน Microsoft PowerPoint" เพื่อนำเสนองาน» นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ได้พบปะการบรรยาย โครงการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานหลักสูตร "การใช้งาน Microsoft PowerPoint" เพื่อนำเสนองาน

นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ได้พบปะการบรรยาย

โครงการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหลักสูตร "การใช้งาน Microsoft PowerPoint"
เพื่อนำเสนองาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดนครนายก
โดยนางสาวณรัชณภัช แสงทอง เป็นวิทยากร ในการบรรยายในครั้งนี้

 


Poster : admin | 3 พฤษภาคม 61 00:00:00http://www.ddc.moph.go.th/stopalc2017/

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 498 คน
เมื่อวานนี้ 785 คน
เดือนนี้ 9,113 คน
ปีนี้ 139,483 คน
ทั้งหมด 407,700 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง