» นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ได้พบปะการบรรยาย โครงการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานหลักสูตร "การใช้งาน Microsoft PowerPoint" เพื่อนำเสนองาน

นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ได้พบปะการบรรยาย

โครงการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหลักสูตร "การใช้งาน Microsoft PowerPoint"
เพื่อนำเสนองาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดนครนายก
โดยนางสาวณรัชณภัช แสงทอง เป็นวิทยากร ในการบรรยายในครั้งนี้

 


Poster : admin | 3 พฤษภาคม 61 00:00:00นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 1,342 คน
เมื่อวานนี้ 991 คน
เดือนนี้ 43,434 คน
ปีนี้ 473,155 คน
ทั้งหมด 1,652,754 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง