» การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมพิมพ์จันทร์ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ เป็นผู้บรรยาย


Poster : admin | 19 มิถุนายน 61 00:00:00นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 1,341 คน
เมื่อวานนี้ 991 คน
เดือนนี้ 43,433 คน
ปีนี้ 473,154 คน
ทั้งหมด 1,652,753 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง