» วัดป่าศรีถาวรนิมิต

วัดป่าศรีถาวรนิมิต

          วัดซึ่งมีชื่อเสียงด้านการเปิดให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้ามาปฏิบัติธรรมและศึกษาพระพุทธศาสนา ภายใต้บรรยากาศเงียบสงบ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ปราศจากสิ่งรบกวนอื่นใด นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างคือการเป็นวัดซึ่งมีพระเจดีย์สูงและสวยงามที่สุดของจังหวัดคือเจดีย์หลวง

          เจดีย์องค์ใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ประดิษฐานตระหง่านภายในเขตที่พักของอุบาสกที่มาปฏิบัติธรรม โอบล้อมด้วยมวลไม้เขียวขจี ภายในเจดีย์ชั้นที่สองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าหลวงใหญ่ดำ จำลองมาจากพระพุทธเจ้าองค์ดำของอินเดีย โดยองค์พระแกะสลักมาจากหินสีดำซึ่งนักธรณีวิทยาชี้ว่าเป็นหินจากอุกาบาตร จึงทำให้เป็นที่เคารพศรัทธาเป็นอันมาก

          : อยู่ที่บ้านบุ่งเข้ อำเภอปากพลี แต่เดินทางสะดวกจากทางอำเภอเมืองและเขื่อนขุนด่าน มีทางแยกเข้ามาจากทางหลวงหมายเลข 3239 (นครนายก-เขื่อนขุนด่าน) ตลอดทางมีป้ายบอกทางเป็นระยะ

 
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 72 คน
เมื่อวานนี้ 918 คน
เดือนนี้ 38,439 คน
ปีนี้ 255,183 คน
ทั้งหมด 930,735 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง