» พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

          เริ่มแรกต้องถามก่อนว่าจำได้หรือเปล่าคุณครูสอนมาว่าวันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร? ติ๊กต่อก... ติ๊กต่อก... ขอเฉลยแล้วกัน คือวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย โดยพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า อีกทั้งพระสงฆ์เหล่านั้นยังล้วนเป็นพระอรหันต์ และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ยังไงล่ะ

          ดั้งนั้นการสร้างพุทธอุทยานเพื่อรำลึกถึงวันมาฆบูชาย่อมต้องสร้างเหตุการณ์ที่พระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมกัน ยิ่งใหญ่และสวยงามน่าเลื่อมใสศรัทธามาก ส่วนคนที่อาจสงสัยว่าแล้วรูปหล่อภิกษุแถวแรกสุดซึ่งมีบาตรอยู่ด้านหน้าหมายถึงใคร บอกให้ว่าคือพระอสีติมหาสาวก หรือพระสาวกผู้มีความสำคัญ จำนวน 80 รูป ตั้งแต่ปัจวัคคีย์ทั้ง 5 คือพระโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสชิ จนถึงองค์สุดท้ายคือพระปิงคิยะ

          นอกจากกราบไหว้สักการะองค์พระพุทธเจ้าและเหล่าอรหันต์สาวก พระเจดีย์ประจำปีเกิด พระประจำวัน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในอุทยานยังมีพื้นที่จัดแสดงประติมากรรมปั้นทรายซึ่งมีความสวยงามและน่าชื่นชมในฝีมือมาก

          : อยู่ระหว่างทางไปน้ำตกสาริกา เปิดทุกวัน 8.00-18.00 น.

 
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 58 คน
เมื่อวานนี้ 918 คน
เดือนนี้ 38,425 คน
ปีนี้ 255,169 คน
ทั้งหมด 930,721 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง