» การประชุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดนครนายก
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 405 คน
เมื่อวานนี้ 421 คน
เดือนนี้ 6,509 คน
ปีนี้ 157,909 คน
ทั้งหมด 641,687 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง