» เอกสารกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 550 คน
เมื่อวานนี้ 708 คน
เดือนนี้ 11,557 คน
ปีนี้ 178,630 คน
ทั้งหมด 446,847 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง