» เอกสารกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 

 
วันนี้ 21 คน
เมื่อวานนี้ 716 คน
เดือนนี้ 14,295 คน
ปีนี้ 70,644 คน
ทั้งหมด 338,861 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง