» ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2523

 

 

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
1
นายกริช                   เกตุแก้ว
1 ตุลาคม 2523
30 กันยายน 2525
2
นายธานี                   โรจนาลักษณ์
1 ตุลาคม 2525
30 กันยายน 2527
3
นายปัญญา               ฤกษ์อุไร
1 ตุลาคม 2527
30 กันยายน 2531
4
นายสุชาญ                พงษ์เหนือ
1 ตุลาคม 2531
30 กันยายน 2532
5
ร้อยตรีพูลศักดิ์          สัตยานุรักษ์
1 ตุลาคม 2532
15 มิถุนายน 2534
6
นายประกิต               เทพชนะ
16 มิถุนายน 2534
25 มกราคม 2536
7
คุณหญิงจรัสศรี          ทีปิรัช
26 มกราคม 2536
5 มิถุนายน 2541
8
ดร.พีรพล                 ไตรทศาวิทย์
6 มิถุนายน 2541
30 กันยายน 2542
9
นายประกิต                กันยาบาล
1 ตุลาคม 2542
30 กันยายน 2544
10
นายเชิดวิทย์              ฤทธิประศาสน์
1 ตุลาคม 2544
30 กันยายน 2547
11
นายรัชทิน                 ศยามานนท์
1 ตุลาคม 2547
30 กันยายน 2548
12
นายปานชัย               บวรรัตนปราณ
1 ตุลาคม 2548
12 พฤศจิกายน 2549
13
นายเจตน์                  ธนวัฒน์
13 พฤศจิกายน 2549
6 พฤษภาคม 2551
14
นายไพรัตน์                สกลพันธุ์
6 พฤษภาคม 2551
15 มีนาคม 2552
15
นายปรีชา                  กมลบุตร
16 มีนาคม 2552
30 กันยายน 2553
16
นายสุทธิพงษ์             จุลเจริญ
1 ตุลาคม 2553
13 มกราคม 2555
17
ดร.สุรชัย                  ศรีสารคาม
23 กุมภาพันธ์ 2555
18 ตุลาคม 2556
18
ดร.ทวี                      นริสศิริกุล
30 ตุลาคม 2556
30 กันยายน2558
19
ดร.สุจินต์                      ไชยชุมศักดิ์
1 ตุลาคม 2558
30 กันยายน2559
20
ดร.ประดิษฐ์                 ยมานันท์
1 ตุลาคม 2559
30 กันยายน 2560
21
นายณัฐพงศ์               ศิริชนะ
1 ตุลาคม 2560
ปัจจุบัน

 

 
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 144 คน
เมื่อวานนี้ 533 คน
เดือนนี้ 26,169 คน
ปีนี้ 511,523 คน
ทั้งหมด 1,691,122 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง