» มะดันแช่อิ่ม

 ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 ประวัติความเป็นมา
จัดตั้งเมื่อปี 2544 สมาชิก 32 คน มีเงินทุน 3,200 บาท ได้ผลผลิตมะดันแช่อิ่มอบแห้ง มะม่วงสามรส กระท้อนสามรส นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์การผลิตจจากงบกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และกรมกรมพัฒนาชชุมชน
 กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำมะดันมาล้างให้สะอาด แล้วนำไปดองในนำเกลือ 2 คืน
2. สงมะดันให้สะเด็ดน้ำ แล้วนำมาคลุกเคล้ากับนำตาลทราย 4 กก/มะดัน 10 กก ทิ้งไว้ 1 เดือน
3. นำมะดันมาผึ่งแดด แล้วคลุกกับนำตากตาล ตากแดดให้แห้ง
4. บรรจุใส่กล่อง
 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
อร่อยนุ่มชุ่มลิ้น สูตรชาววัง ไม่มีสารกันบูด ใช้เพียงน้ำตาลทรายและเกลือเท่านั้น เหมาะสำหรับเป็นของฝาก
 ปริมาณการผลิต
500 กก/เดือน
 ราคา
กล่องละ 25 บาท
 สถานที่จำหน่าย
- 12 หมู่ที่ 13 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 0-9042-3455
- ศูนย์เผยแพร่และจำหน่ายสินค้าจังหวัดดนครนายก
 สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 794 คน
เมื่อวานนี้ 1,249 คน
เดือนนี้ 38,243 คน
ปีนี้ 254,987 คน
ทั้งหมด 930,539 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง