» วีดีโอข่าว/กิจกรรม

นายกรัฐมนตรี พบหารือกับทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
สัมภาษณ์พิเศษนายกรัฐมนตรี ในการเยือนอังกฤษและฝรั่งเศส
นายกรัฐมนตรี พบหารือกับชุมชนไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
เทปบันทึกการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต - นายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงการณ์
๗๐ ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ปี 2558 จังหวัดนครนายก
บรรยายพิเศษ (แนวทางการพัฒนาจังหวัดนครนายก) โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
บรรยายพิเศษ (แนวทางการพัฒนาจังหวัดนครนายก) โดย ดร.รอยล จิตรดอน
บรรยายพิเศษ (แนวทางการพัฒนาจังหวัดนครนายก) โดยผู้ว่าราชการ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดนครนายก
พิธีถวายสัตยปติญาณ 12 สิงหาคม 2558
Bike for MOM จังหวัดนครนายก 16 ส.ค. 2558
4 ส.ค. 58 ซ้อมใหญ่ "ปั่นเพื่อแม่" จังหวัดนครนายก
วันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนักไทยไม่โกงจังหวัดนครนายก
เบื้องหลังการถ่ายทำวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
วันท้องถิ่นไทยจังหวัดนครนายก 18 มีนาคม 2558นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 417 คน
เมื่อวานนี้ 728 คน
เดือนนี้ 417 คน
ปีนี้ 554,639 คน
ทั้งหมด 1,734,238 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง