Nakhonnayok.go.th

ข่าว => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กันยายน 29, 2016, 10:42:18 AM

หัวข้อ: บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ update 26/10/59
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 29, 2016, 10:42:18 AM
 ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)

http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/meeting_m1_58.php

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๑-๑๔.๒๖ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๑-๑๖.๒๒ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๑-๑๘.๐๐ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๖-๑๕.๒๓ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๒-๑๔.๕๔ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๕-๑๗.๓๓ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๑-๑๘.๐๙ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๓-๑๔.๔๕ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๘-๑๗.๓๕ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๒๑ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๔๗ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๕-๑๑.๑๖ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๕-๑๕.๓๐ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๕-๑๖.๐๗ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๑-๑๔.๑๙ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๕๓ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๕-๑๕.๔๔ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๑๐ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๒-๑๒.๔๒ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๒-๑๓.๑๔ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๕๕ น.
บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๕-๑๕.๕๐ น.