Nakhonnayok.go.th

เอกสารเผยแพร่ => เอกสารกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 07, 2016, 03:48:23 PM

หัวข้อ: การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 20/10/59
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 07, 2016, 03:48:23 PM
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 20/10/59

http://www.gad.moi.go.th/nsv-21-10-59-6060.pdf