Nakhonnayok.go.th

พูดคุย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น => พูดคุยเสนอแนะการใช้งานเว็ปไซด์จังหวัดนครนายก => ข้อความที่เริ่มโดย: itopinter_111 ที่ มกราคม 30, 2019, 05:26:12 AM

หัวข้อ: ตัวอย่างกลุ่มท้องถิ่นที่ทำสินค้าโอทอป
เริ่มหัวข้อโดย: itopinter_111 ที่ มกราคม 30, 2019, 05:26:12 AM
บ้านหัวนายูง
บ้านหัวนายูง จังหวัดเลย ที่เมื่อก่อนเป็นชุมชนอยู่ในป่าทึบ ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ทำนา ฐานะของชุมชนยากไร้ สมัยปัจจุบันมีการผลิตสินค้าโอทอป (http://oknation.nationtv.tv/blog/Asean-Focus/2018/10/29/entry-1) ประเภทของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากพืชผล ทางการเกษตรต่างๆ ทำให้ชุมชนมีเงินได้เพิ่มขึ้นจากโครงการโอทอป
บ้านตาโพ
บ้านนาตาโพ จังหวัดอุทัยธานีบ้านนาตาโพ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านโอทอป ที่มีความเป็นหน้าเป็นตาในงานด้านผ้าฝ้ายทอมือ ชาวชุมชนผลิตผ้าฝ้ายทอมือที่มีลวดลายและสีสันอันโดดเด่นสวยงาม เป็นสินค้าโอทอปที่สร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนเป็นเหลือเกิน
บ้านบุ่งหวาย
บ้านบุ่งหวาย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งชุมชนโอทอปที่มีความโดดเด่นในด้านงานฝีไม้ลายมือหัตถกรรม โดยบริเวณพื้นที่ท้องถิ่นมีต้นหวายเป็นจำนวนมาก งานฝีมือหัตถกรรมสินค้าโอทอป จึงเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากหวาย เช่น การทำไม้กวาดหยากไย่ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ เฟอร์นิเจอร์หวาย
บ้านโคกเมือง
บ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านโอทอป เพื่อการทัศนาจรเชิงวัฒนธรรมชุมชนมีความเป็นมาทางตำนานยาวนาน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป OTOP

สำหรับท่านที่ให้ความสนใจสั่งซื้อสินค้าโอทอป OTOP สามามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ หรือชมและเลือกซื้อสินค้าโอทอปได้ตามศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ตามจุดต่างๆ ดังนี้