Nakhonnayok.go.th

เอกสารเผยแพร่ => เอกสารกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 03:33:05 PM

หัวข้อ: การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 20/2/60
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 03:33:05 PM
 :) :) :) :) :)การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 20/2/60
http://www.gad.moi.go.th/nsv-20-02-60-0869-0870.pdf