Nakhonnayok.go.th

เอกสารเผยแพร่ => เอกสารกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กันยายน 27, 2017, 10:53:17 AM

หัวข้อ: ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 27, 2017, 10:53:17 AM
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน