Nakhonnayok.go.th

เอกสารเผยแพร่ => การประชุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดนครนายก => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มิถุนายน 16, 2016, 02:16:13 PM

หัวข้อ: แก้ไขการยื่นแบบฟอร์มจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 16, 2016, 02:16:13 PM
แก้ไขการยื่นแบบฟอร์มจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
[ตัวอย่าง] การยื่นคำขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
สิ่งที่ต้องยื่นคือ
คกก.มท01
แบบรายงานจัดซื้อ ไม่เกิน 10 ล้านบาท
อื่นๆตามที่คณะกรรมการต้องการ
 :o :o :o :o :o :o :o :o