Nakhonnayok.go.th

ข่าว => ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: Moderator1 ที่ พฤศจิกายน 08, 2017, 05:17:45 PM

หัวข้อ: ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 กลุ่มรายการ (จำนวน 839 ชิ้น)
เริ่มหัวข้อโดย: Moderator1 ที่ พฤศจิกายน 08, 2017, 05:17:45 PM
ด้วย  จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 กลุ่มรายการ
      (จำนวน 839 ชิ้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดประกาศประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 8-24 พฤศจิกายน 2560
      กำหนดยื่่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.