Nakhonnayok.go.th

ข่าว => ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: Moderator1 ที่ ธันวาคม 19, 2017, 09:22:00 AM

หัวข้อ: ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Moderator1 ที่ ธันวาคม 19, 2017, 09:22:00 AM
ด้วย จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ
เป็นการจัดซื้อตามแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1