แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 18
Filename Downloads ข้อความ Posted
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำน.pdf 3 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนน 8 รายการ ตุลาคม 20, 2017, 08:21:23 AM
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนว.pdf 3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเตียงและชุดออกกำลังกาย ตุลาคม 20, 2017, 08:18:39 AM
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำ.pdf 3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 8 กลุ่มรายการ ตุลาคม 20, 2017, 08:15:47 AM
ตัวอย่างโครงการตามองค์ประกอบที่ ๔ Innovation Base ป.docx 11 ตัวอย่างโครงการตามองค์ประกอบที่ ๔ Innovation Base ตุลาคม 03, 2017, 02:09:16 PM
1203.2_v15_59_form3 แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย.xls 16 แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย ตุลาคม 03, 2017, 02:07:23 PM
ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัด.pdf 8 ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัด กันยายน 28, 2017, 03:22:55 PM
ที่ดิน.jpg 14 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กันยายน 27, 2017, 10:53:17 AM
แบบฟอร์มที่ 3 (บ้านนา).xlsx 8 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กันยายน 27, 2017, 10:53:17 AM
แบบฟอร์มที่ 3 (พลังงาน).xlsx 6 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กันยายน 27, 2017, 10:53:17 AM
พระพุทธ.docx 3 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กันยายน 27, 2017, 10:53:17 AM
วาระการประชุมกันยายน2560.docx 24 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2560 กันยายน 25, 2017, 11:22:01 AM
รายงานการประชุมครั้งที่8_2560.docx 8 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่ 8-2560 กันยายน 25, 2017, 11:21:03 AM
รายงานการประชุมครั้งที่8_2560.docx 3 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่ 8-2560 กันยายน 25, 2017, 11:21:03 AM
ประมวลภาพโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน.pdf 5 ประมวลภาพโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กันยายน 19, 2017, 03:04:15 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9.pdf 6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 กันยายน 18, 2017, 04:03:59 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 18