แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Moderator1

หน้า: [1] 2 3 ... 39
Filename Downloads ข้อความ Posted
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 38 รายการ ร่วมระดับจังหวัด.pdf 0 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) สิงหาคม 20, 2018, 10:42:08 PM
ตาราง ปปช. (เวชภัณฑ์ 38 รายการ) ร่วมระดับจังหวัด.pdf 1 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) สิงหาคม 20, 2018, 10:42:08 PM
สเปคเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการที่ 1-10.pdf 2 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) สิงหาคม 20, 2018, 10:42:08 PM
สเปคเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการที่ 11-20.pdf 2 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) สิงหาคม 20, 2018, 10:42:08 PM
สเปคเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการที่ 21-30.pdf 2 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) สิงหาคม 20, 2018, 10:42:08 PM
สเปคเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการที่ 31-38.pdf 2 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) สิงหาคม 20, 2018, 10:42:08 PM
ตาราง (ครุภัณฑ์การแพทย์).pdf 1 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ สิงหาคม 16, 2018, 02:57:18 PM
โครงการประกวดราคา(ครุภัณฑ์การแพทย์).pdf 1 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ สิงหาคม 16, 2018, 02:57:18 PM
สเปค (ครุภัณฑ์การแพทย์).pdf 1 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ สิงหาคม 16, 2018, 02:57:18 PM
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2562.pdf 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สิงหาคม 14, 2018, 04:22:53 PM
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิงหาคม 09, 2018, 08:45:05 AM
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ.pdf 4 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรกฎาคม 24, 2018, 04:14:09 PM
สเปค (เวชภัณฑ์ 4 รายการ).pdf 3 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรกฎาคม 24, 2018, 04:14:09 PM
ตาราง ปปช (เวชภัณฑ์ 4 รายการ).pdf 2 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรกฎาคม 24, 2018, 04:14:09 PM
2. ร่างโครงการ.pdf 7 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ กรกฎาคม 20, 2018, 04:27:02 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 39