แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Moderator1

หน้า: [1] 2 3 ... 23
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก.pdf 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครน ตุลาคม 19, 2017, 04:53:31 PM
โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED.pdf 3 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ตุลาคม 19, 2017, 08:51:51 AM
ตาราง ปปช หลอด LED.pdf 3 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ตุลาคม 19, 2017, 08:51:51 AM
สเปค หลอด LED.pdf 3 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ตุลาคม 19, 2017, 08:51:51 AM
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล.pdf 4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล ตุลาคม 11, 2017, 05:17:48 PM
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ 4 ชั้น.pdf 4 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ ๔ ชั้น ตุลาคม 06, 2017, 01:45:08 PM
4.ปร.4.pdf 2 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ ๔ ชั้น ตุลาคม 06, 2017, 01:45:08 PM
5.ปร.5.pdf 2 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ ๔ ชั้น ตุลาคม 06, 2017, 01:45:08 PM
BOQ ผู้เสนอราคา.pdf 3 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ ๔ ชั้น ตุลาคม 06, 2017, 01:45:08 PM
3.รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน.pdf 5 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ ๔ ชั้น ตุลาคม 06, 2017, 01:45:08 PM
ตาราง ปปช.pdf 2 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ ๔ ชั้น ตุลาคม 06, 2017, 01:45:08 PM
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบควบคุมการใช้พลังงาน.pdf 3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมการใช้พลังงาน ตุลาคม 04, 2017, 07:54:03 PM
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ.pdf 1 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ตุลาคม 04, 2017, 07:49:46 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ.pdf 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๗ รายการ ตุลาคม 02, 2017, 01:31:38 PM
1.แบบครุภัณฑ์อาคารบริการ 4 ชั้น (1).pdf 24 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ 4 ชั้น กันยายน 29, 2017, 09:47:47 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 23