แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 13
1
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนน 8 รายการ

2
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเตียงและชุดออกกำลังกาย

3
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 8 กลุ่มรายการ

4
ตัวอย่างโครงการตามองค์ประกอบที่ ๔ Innovation Base

5
แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

6
ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัด

7
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

8
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 9/2560

9
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่ 8-2560

10
ประมวลภาพโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9

12
ประกาศยกเลิก e-bidding ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

13
การประเมินจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ จ.นครนายก

14
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 4/2560

15
ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ

หน้า: [1] 2 3 ... 13