แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 13
1
ตัวอย่างโครงการตามองค์ประกอบที่ ๔ Innovation Base

2
แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

3
ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัด

4
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

5
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 9/2560

6
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่ 8-2560

7
ประมวลภาพโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9

9
ประกาศยกเลิก e-bidding ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

10
การประเมินจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ จ.นครนายก

11
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 4/2560

12
ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ

13
ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุงอาคาร

14
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

15
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

หน้า: [1] 2 3 ... 13