แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 32
1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2
รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการส่วนกลางประจำจังหวัดนครนายก
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง และผู้นำองค์กรภาคเอกชน
ครั้งที่ 8/2561
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

9
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

10
มาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารราชการ IDCard


หน้า: [1] 2 3 ... 32