แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 54
Filename Downloads ข้อความ Posted
วาระการประชุมOct2018.pdf 14 วาระการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561 ตุลาคม 18, 2018, 05:12:39 PM
รายงานการประชุมกันยายน2561(แก้ไขเพิ่มเติม).pdf 0 รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2561 ตุลาคม 17, 2018, 05:23:06 PM
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ 13 ตุลาคม 2561.pdf 18 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ตุลาคม 10, 2018, 05:14:29 PM
รับรองรายงานการประชุม08102561.pdf 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 5/2561 ตุลาคม 08, 2018, 09:38:22 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าไตรถวายพระสงฆ์พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล.pdf 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าไตรถวายพระสงฆ์พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ตุลาคม 04, 2018, 04:37:19 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปิ่นโตถวายพระสงฆ์ เครื่องไทยธรรมและดอกไม้ธูปเทียน.pdf 0 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปิ่นโตถวายพระสงฆ์ เครื่องไทยธรรมและดอกไม้ธูปเทียน ตุลาคม 04, 2018, 02:46:11 PM
4382.jpg 57 การประชุมคณะกรมการการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ตุลาคม 02, 2018, 03:57:31 PM
4383.jpg 24 การประชุมคณะกรมการการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ตุลาคม 02, 2018, 03:57:31 PM
ประกาศประกวดราคา.pdf 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดนครนายก ตุลาคม 02, 2018, 11:02:34 AM
ปร 4 ปร 5.pdf 0 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดนครนายก ตุลาคม 02, 2018, 11:02:34 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์บ้านพัก ผวจ.นครนายก.pdf 0 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์บ้านพัก ผวจ.นครนายก ตุลาคม 02, 2018, 10:21:32 AM
ราคากลาง.pdf 1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดนครนายก ตุลาคม 01, 2018, 01:28:15 PM
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2.pdf 1 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กันยายน 27, 2018, 04:38:24 PM
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดนครนายก.pdf 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดนครนายก กันยายน 27, 2018, 04:13:19 PM
รายงานการประชุมรักษาความสงบเรียบร้อยจัง.pdf 2 รายงานการประชุมรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด ครั้งที่ 8/2561 กันยายน 27, 2018, 08:50:08 AM
หน้า: [1] 2 3 ... 54