แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 56
Filename Downloads ข้อความ Posted
ไม่เกิน 1 แสน.PDF 143 การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พฤศจิกายน 04, 2016, 09:07:15 AM
ไฟล์สแกนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด.pdf 40 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด ธันวาคม 12, 2017, 03:02:44 PM
ไฟล์งานITA.rar 85 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบ2561 มกราคม 10, 2018, 02:46:00 PM
ไทยว่างงานน้อยทีสุด.png 8 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามนนโยบายรัฐบาล วันที่ 27 มิถุนายน 2561 มิถุนายน 27, 2018, 01:33:45 PM
ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบโครงการ.docx 22 ตัวอย่างแบบฟอร์มการให้ภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบโครงการ ธันวาคม 06, 2017, 02:46:44 PM
โพลนิด้า.png 12 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามนนโยบายรัฐบาล วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 05, 2018, 05:05:44 PM
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบปรมาณ 61.pdf 41 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ งบประมาณ 61 เมษายน 18, 2018, 01:00:04 PM
โครงการเสริมสร้างศักภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf 41 โครงการเสริมสร้างศักภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมษายน 25, 2017, 01:59:20 PM
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2.pdf 3 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กันยายน 27, 2018, 04:38:24 PM
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.).ppt 217 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) สิงหาคม 22, 2016, 11:27:39 AM
โครงการประชุมวิชาการ 2559 จดหมายเชิงรุกมิติการใช้ประโยชน์และพลังความร่วมมือ.pdf 95 โครงการประชุมวิชาการ 2559 จดหมายเชิงรุกมิติการใช้ประโยชน์และพลังความร่วมมือ กรกฎาคม 15, 2016, 10:41:17 AM
โครงการค้นฅนเลิกเหล้า เข้าพรรษา.pdf 10 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 กรกฎาคม 23, 2018, 11:43:31 AM
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก.pdf 6 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กันยายน 17, 2018, 03:04:35 PM
แรงงานประกันสังคม.png 8 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามนนโยบายรัฐบาล วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 05, 2018, 09:40:30 AM
แผ่นพับวิธีการร้องเรียน TAS.pdf 9 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 กรกฎาคม 23, 2018, 11:43:31 AM
หน้า: [1] 2 3 ... 56