แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 24
Filename Downloads ข้อความ Posted
ไม่เกิน 1 แสน.PDF 44 การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พฤศจิกายน 04, 2016, 09:07:15 AM
ไฟล์สแกนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด.pdf 3 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด ธันวาคม 12, 2017, 03:02:44 PM
ไฟล์งานITA.rar 16 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบ2561 มกราคม 10, 2018, 02:46:00 PM
ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบโครงการ.docx 6 ตัวอย่างแบบฟอร์มการให้ภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบโครงการ ธันวาคม 06, 2017, 02:46:44 PM
โครงการเสริมสร้างศักภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf 19 โครงการเสริมสร้างศักภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมษายน 25, 2017, 01:59:20 PM
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.).ppt 57 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) สิงหาคม 22, 2016, 11:27:39 AM
โครงการประชุมวิชาการ 2559 จดหมายเชิงรุกมิติการใช้ประโยชน์และพลังความร่วมมือ.pdf 57 โครงการประชุมวิชาการ 2559 จดหมายเชิงรุกมิติการใช้ประโยชน์และพลังความร่วมมือ กรกฎาคม 15, 2016, 10:41:17 AM
แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก.pdf 40 แผนแม่บทการพัฒนาท่องเที่ยวฯ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตนครนายก พฤศจิกายน 10, 2017, 01:57:59 PM
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ.2557-2560).pdf 347 แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) กรกฎาคม 06, 2016, 11:00:20 AM
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560).rar 21 แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีนาคม 07, 2017, 04:22:55 PM
แบบเปิดเผยราคากลาง.pdf 2 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ บ้านปากคลองเผาผี หมู่ที่7 อ.บ้านนา มกราคม 05, 2018, 03:02:24 PM
แบบเปิดเผยราคากลาง.pdf 1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ ม.7 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก มกราคม 15, 2018, 02:48:11 PM
แบบสำรวจงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อกระดาษของ....(ชื่อหน่วยงาน)........xlsx 31 ตัวชีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภายในการปฏิบัติงานปี 2561 พฤศจิกายน 10, 2017, 01:53:52 PM
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่.xlsx 80 แบบสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พฤศจิกายน 27, 2017, 02:47:16 PM
แบบรายงาน.pdf 14 แบบรายงานการจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดนครนายก ประจำปี 2561 พฤศจิกายน 24, 2017, 10:44:41 AM
หน้า: [1] 2 3 ... 24