แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 56
Filename Downloads ข้อความ Posted
04042559.pdf 79 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด พฤษภาคม 19, 2016, 04:11:56 PM
pr-nayok080459.pdf 35 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม พฤษภาคม 19, 2016, 04:13:52 PM
pr-nayok110459.pdf 30 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่โดยมูลนิธิพัฒนาราชการ พฤษภาคม 19, 2016, 04:21:54 PM
pr-nayok250459_Send.pdf 46 การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พฤษภาคม 19, 2016, 04:23:21 PM
pr-nayok25042559_CL.pdf 40 การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พฤษภาคม 19, 2016, 04:23:21 PM
28042559.pdf 89 รายงานการประชุมการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4/2559 พฤษภาคม 19, 2016, 04:24:43 PM
pr-nayok280459.pdf 72 ขอเชิญเข้าโครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 หลักสูตร พฤษภาคม 19, 2016, 04:25:21 PM
pr-nayok290459.pdf 41 แจ้งงดการจัดกิจกรรมเวทีเพื่อน้องจังหวัดนครนายก พฤษภาคม 19, 2016, 04:26:50 PM
pr-nayok020559.pdf 54 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิในการจำหน่ายน้ำมัน พฤษภาคม 19, 2016, 04:27:39 PM
listname.pdf 78 รายงานข้อมูลแหล่งที่มาจังหวัดนครนายก(เอกสารแนบ) พฤษภาคม 19, 2016, 04:28:33 PM
การบันทึกข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์31052559.pdf 123 การบันทึกข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ และการเข้าร่วมโครงการบัตรเดียวฯ มิถุนายน 01, 2016, 10:01:26 AM
CMAT07062559.pdf 114 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เหตุละเมิดต้องไม่เกิดในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ" มิถุนายน 07, 2016, 02:31:35 PM
report10062559.pdf 82 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 5/2559 มิถุนายน 10, 2016, 10:17:44 AM
590429_Booklet Update Final.pdf 121 คู่มือรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหา.... มิถุนายน 10, 2016, 01:04:29 PM
590429_มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ.pdf 90 คู่มือรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหา.... มิถุนายน 10, 2016, 01:04:29 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 56