แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 48
Filename Downloads ข้อความ Posted
CCF16072561_0009.pdf 0 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหารถขุดตีนตะขาบ กรกฎาคม 16, 2018, 04:59:02 PM
CCF13072561.pdf 0 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดตีนตะขาบ กรกฎาคม 13, 2018, 09:10:36 AM
1.พระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522.pdf 10 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางฯ กรกฎาคม 12, 2018, 08:50:33 AM
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ.pdf 11 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางฯ กรกฎาคม 12, 2018, 08:50:33 AM
3.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522.pdf 11 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางฯ กรกฎาคม 12, 2018, 08:50:33 AM
4.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547.pdf 11 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางฯ กรกฎาคม 12, 2018, 08:50:33 AM
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่2.pdf 16 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ กรกฎาคม 12, 2018, 08:46:36 AM
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่3.pdf 17 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ กรกฎาคม 12, 2018, 08:46:36 AM
CCF05072561_0001.pdf 1 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ปี 2561 กรกฎาคม 11, 2018, 03:43:44 PM
CCF06072561.pdf 6 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กรกฎาคม 06, 2018, 03:35:01 PM
270618-TM4.jpg 1 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามนนโยบายรัฐบาล วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 05, 2018, 05:05:44 PM
270618-TM3.jpg 1 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามนนโยบายรัฐบาล วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 05, 2018, 05:05:44 PM
270618-Tle2.jpg 1 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามนนโยบายรัฐบาล วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 05, 2018, 05:05:44 PM
270618-Tle1.jpg 1 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามนนโยบายรัฐบาล วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 05, 2018, 05:05:44 PM
messageImage_1530416064948.jpg 1 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามนนโยบายรัฐบาล วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 05, 2018, 05:05:44 PM
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 48