แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 54
Filename Downloads ข้อความ Posted
แผนผังโครงสร้างจังหวัด.jpg 18 โครงสร้างภารกิจและการแบ่งงานภายในสำนักงานจังหวัด ใหม่!! มิถุนายน 28, 2016, 03:43:27 PM
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบปรมาณ 61.pdf 36 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ งบประมาณ 61 เมษายน 18, 2018, 01:00:04 PM
โครงการเสริมสร้างศักภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf 40 โครงการเสริมสร้างศักภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมษายน 25, 2017, 01:59:20 PM
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2.pdf 2 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กันยายน 27, 2018, 04:38:24 PM
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.).ppt 212 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) สิงหาคม 22, 2016, 11:27:39 AM
คนพิการดีเด่น61.pdf 27 โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2561 เมษายน 30, 2018, 02:25:02 PM
โครงการประชุมวิชาการ 2559 จดหมายเชิงรุกมิติการใช้ประโยชน์และพลังความร่วมมือ.pdf 88 โครงการประชุมวิชาการ 2559 จดหมายเชิงรุกมิติการใช้ประโยชน์และพลังความร่วมมือ กรกฎาคม 15, 2016, 10:41:17 AM
CCF24052560.pdf 32 โครงการจ้างติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายฯ เทศบาลเมืองนครนายก พฤษภาคม 24, 2017, 02:28:53 PM
CCF09112560.pdf 21 โครงการความร่วมมือประชารัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น พฤศจิกายน 09, 2017, 08:55:53 AM
แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก.pdf 137 แผนแม่บทการพัฒนาท่องเที่ยวฯ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตนครนายก พฤศจิกายน 10, 2017, 01:57:59 PM
รวมเล่มแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตนครนายก10 ปี.rar 84 แผนแม่บทการพัฒนาท่องเที่ยวฯ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตนครนายก พฤศจิกายน 10, 2017, 01:57:59 PM
Project idea2-1 (กลยุท 1) (โครงสร้างพื้นฐานบริการท่องเที่ยว).docx 70 แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตุลาคม 11, 2016, 04:43:30 PM
Project idea1-7 (กลยุท 4) (การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง).docx 61 แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตุลาคม 11, 2016, 04:43:30 PM
Project idea1-6 (กลยุท 2 3)(พัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตรและ SMEs).docx 75 แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตุลาคม 11, 2016, 04:43:30 PM
Project idea1-5 (กลยุท 1 3) (พัฒนาผลไม้นครนายกเชิงธุรกิจ).docx 65 แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตุลาคม 11, 2016, 04:43:30 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 54