แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 17
1
ระเบียบวาระการประชุมมกราคม 2561

2
รายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2560

3
รายงานการประชุมรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดครั้งที่ 12-2560

4
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ ม.7 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก

5
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือ จนท.รัฐทุจริต ปี 2560 6 เดือนหลัง

6
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

7
การประชุมกรมการจังหวัด มกราคม 2561

8
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ปี 2560

9
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบ2561

10
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2561 โครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ บ้านปากคลองเผาผี หมู่ที่ 7 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

11
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

12
ขอความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด

13
ที่ มท 0201.2ว7096  19ธ.ค.2560 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

14
การประดับธงสำหรับการเตรียมการรับเสด็จฯ

15
รายงานการประชุมครั้งที่11_2560

หน้า: [1] 2 3 ... 17