แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 35
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าไตรถวายพระสงฆ์พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำปิ่นโตถวายพระสงฆ์ เครื่องไทยธรรมและดอกไม้ธูปเทียน พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ  ห้องเมจิ 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  Download


22
การประชุมคณะกรมการการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561

23
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  Download


27
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดนครนายก

28
รายชื่อตลาดของส่วนราชการระดับกระทรวงที่เข้าร่วมเป็นตลาดประชารัฐ Download

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 35