แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 20
31
เปลี่ยนแปลงการประชุมคณะกรรมการฯจังหวัดนครนายก มกราคม 2561

32
ประชุมวิดิทัศน์วันที่ 26 ม.ค.61

33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2561 โครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ บ้านปากคลองเผาผี หมู่ที่ 7 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา

34
ระเบียบวาระการประชุมมกราคม 2561

35
รายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2560

36
รายงานการประชุมรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดครั้งที่ 12-2560

37
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ ม.7 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก

38
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือ จนท.รัฐทุจริต ปี 2560 6 เดือนหลัง

39
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

40
การประชุมกรมการจังหวัด มกราคม 2561

41
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ปี 2560

42
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบ2561

43
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2561 โครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ บ้านปากคลองเผาผี หมู่ที่ 7 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

44
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

45
ขอความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 20