แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Moderator1

หน้า: [1] 2 3 ... 22
1
โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------
     1.  ความเป็นมา
   ด้วยจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลนครนายก, โรงพยาบาลปากพลี, โรงพยาบาลบ้านนา           และโรงพยาบาลองครักษ์ ด้วยเงินบำรุงของแต่ละโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
                1.  สำลีก้อนปราศจากเชื้อ 0.35 กรัม (5 ชิ้น/ซอง)         จำนวน     40,000  ซอง
                     ราคาซองละ 1 บาท   เป็นเงิน 40,000 บาท
                2.  สำลีก้อนปราศจากเชื้อ 0.35 กรัม  (10 ชิ้น/ซอง)           จำนวน     40,000  ซอง
                     ราคาซองละ 1.70 บาท  เป็นเงิน 68,000 บาท
                3.  สำลีก้อนปราศจากเชื้อ 0.35 กรัม (30 ชิ้น/ซอง)           จำนวน       8,500  ซอง
                     ราคาซองละ 3.95 บาท   เป็นเงิน 33,575 บาท
                4.  สำลีม้วน 450 กรัม                                          จำนวน          380  ม้วน
                     ราคาม้วนละ 70 บาท  เป็นเงิน 26,600 บาท
                5.  สำลีก้อน 0.35 กรัม (450 กรัม)                                   จำนวน        1,200  ห่อ
                     ราคาห่อละ 60 บาท  เป็นเงิน 72,000 บาท
                6.  สำลีก้อน 1.4 กรัม (450 กรัม)                            จำนวน          820  ห่อ   
                     ราคาห่อละ 60 บาท  เป็นเงิน 49,200 บาท
                7.  สำลีพันปลายไม้ด้านเดียว ปราศจากเชื้อ 6" เบอร์ S (100 ก้าน)  จำนวน        600 ห่อ
                     ราคาห่อละ 18 บาท  เป็นเงิน  10,800 บาท
                8.  สำลีพันปลายไม้ด้านเดียว ปราศจากเชื้อ 6" เบอร์ M (100 ก้าน)  จำนวน     3,500 ห่อ
                     ราคาห่อละ 18 บาท  เป็นเงิน  63,000 บาท
                9.  สำลีพันปลายไม้ด้านเดียว ปราศจากเชื้อ 6" เบอร์ L (100 ก้าน)   จำนวน     1,000 ห่อ
                     ราคาห่อละ 18 บาท  เป็นเงิน 18,000 บาท
                10. ผ้าก๊อสม้วน 36" x 100 หลา                                   จำนวน          260  ม้วน 
                      ราคาม้วนละ 600 บาท    เป็นเงิน 156,000 บาท
                11. แผ่นปิดแผล (Gauze Topdressing) 4"*6" (50 ชิ้น/ห่อ)    จำนวน       1,100  ห่อ   
                      ราคาห่อละ 135 บาท  เป็นเงิน 148,500 บาท
                12. ผ้าก๊อสพับ 2"x2" 8 ชั้น (100 ชิ้น/ห่อ)                        จำนวน        2,300  ห่อ
                      ราคาห่อละ 20 บาท  เป็นเงิน  46,000 บาท
                13. ผ้าก๊อสพับ 3"x3" 8 ชั้น (100 ชิ้น/ห่อ)                    จำนวน        4,100  ห่อ
                      ราคาห่อละ 35 บาท  เป็นเงิน  143,500 บาท
                14. ผ้าก๊อสพับ 4"x4" 8 ชั้น (100 ชิ้น/ห่อ)                         จำนวน       5,000  ห่อ
                      ราคาห่อละ 60 บาท  เป็นเงิน 300,000 บาท
                15. ผ้าก๊อสพับปราศจากเชื้อ 3"x3" 8 ชั้น (10 ชิ้น/ซอง)          จำนวน     15,000  ซอง
                      ราคาซองละ 4 บาท  เป็นเงิน 60,000 บาท
                16. ผ้าก๊อสพับปราศจากเชื้อ 4"x4" 8 ชั้น (5 ชิ้น/ซอง)         จำนวน     43,800  ซอง
                      ราคาซองละ 4 บาท  เป็นเงิน  175,200 บาท
                17. ผ้าก๊อสพับปราศจากเชื้อ 4"x4" 8 ชั้น (10 ชิ้น/ซอง)          จำนวน     50,000  ซอง
                      ราคาซองละ 6.50 บาท  เป็นเงิน 325,000 บาท
                18. ชุดทำแผลปราศจากเชื้อ                                           จำนวน     37,850  SET 
                      ราคา SET ละ 6.50 บาท  เป็นเงิน 246,025 บาท
                19. กระบอกฉีดยาอินซูลินปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว 50 ยูนิต (100 ชิ้น)  จำนวน 500 กล่อง
                      ราคากล่องละ 214 บาท     เป็นเงิน 107,000 บาท
                20. กระบอกฉีดยาอินซูลินปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว 100 ยูนิต (100 ชิ้น) จำนวน 380 กล่อง
                      ราคากล่องละ 214 บาท     เป็นเงิน 81,320 บาท
                21. เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ 18*1",18*1.5",20*1.5",21*1",     จำนวน   10,370 กล่อง
                      21*1.5",22*1.5", 23*1",23*1.5",24*1",24*1.5",25*1",25*1.5",
                      26*1/2",27*1/2",27*1" (100ชิ้น) ราคากล่องละ 50 บาท เป็นเงิน 518,500 บาท
                22. Intravenous Catheter  เบอร์ 16,18,20,22        จำนวน    44,250 ชิ้น 
                      ราคาชิ้นละ 9.50 บาท  เป็นเงิน 420,375 บาท
                23. ชุดให้น้ำเกลือ (IV SET)                                      จำนวน    98,500 ชุด
                      ราคาชุดละ 9 บาท  เป็นเงิน 886,500 บาท
                24. ข้อต่อสำหรับฉีดยา (Injection plug)                       จำนวน    27,000 ชิ้น 
                      ราคาชิ้นละ 7 บาท  เป็นเงิน 189,000 บาท
                25. ถุงเก็บปัสสาวะ ขนาด 2 ลิตร                                  จำนวน      8,100 ใบ 
                      ราคาใบละ 14 บาท  เป็นเงิน 113,400 บาท
                26. สายสวนปัสสาวะ เบอร์ 12,14,16,18,20,22,24          จำนวน      8,460 เส้น
                      ราคาเส้นละ 20 บาท  เป็นเงิน 169,200 บาท
                27. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ 6.0,6.5,7.0,7.5,8.0 จำนวน     93,750 คู่ 
                      ราคาคู่ละ 10.40 บาท  เป็นเงิน 975,000 บาท
                28. หน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว (50 ชิ้น/กล่อง)              จำนวน     5,700 กล่อง 
                      ราคากล่องละ 35 บาท  เป็นเงิน 199,500 บาท
                29. สายให้อาหารผ่านทางจมูก เบอร์ 12,14,16,18,20       จำนวน      5,650 เส้น 
                      ราคาเส้นละ 10 บาท  เป็นเงิน 56,500 บาท
                30. สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับผู้ใหญ่                      จำนวน      5,450 เส้น 
                      ราคาเส้นละ 20 บาท  เป็นเงิน 109,000 บาท
                31. สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับเด็ก                          จำนวน        280 เส้น                  
                      ราคาเส้นละ 20 บาท  เป็นเงิน 5,600 บาท
               32. หน้ากากให้ออกซิเจนสำหรับผู้ใหญ่                           จำนวน      3,370 ชุด 
                     ราคาชุดละ 50 บาท  เป็นเงิน 168,500 บาท
               33. หน้ากากให้ออกซิเจนสำหรับเด็ก                                จำนวน        420 ชุด 
                     ราคาชุดละ 50 บาท  เป็นเงิน 21,000 บาท
                34. สายดูดเสมหะชนิดมีตัวควบคุมแรงดูด          จำนวน   73,230 เส้น
                      เบอร์ 5,6,8,10,12,14,16,18 ราคาเส้นละ 5 บาท  เป็นเงิน 366,150 บาท
                35. สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 0.35 กรัม             จำนวน 700,000 ก้อน
                      ราคาก้อนละ 0.50 บาท  เป็นเงิน 350,000 บาท
                36. ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ ชนิดใช้แล้วทิ้ง           จำนวน    8,000 ชุด   
                      ราคาชุดละ 96 บาท  เป็นเงิน 768,000 บาท
                37. ตัวตรวจสอบทางเคมีภายใน ระดับ 5 สำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ   จำนวน   86,000 แผ่น 
                      ราคาแผ่นละ 7 บาท  เป็นเงิน 602,000 บาท
                38. ชุดทดสอบเครื่องนึ่งไอน้ำ (Bowiedick test)                  จำนวน    1,080 กล่อง
                      ราคากล่องละ 160 บาท     เป็นเงิน 172,800 บาท
รวม 38 รายการ  เป็นเงิน ๘,๒๖๐,๗๔๕ บาท (แปดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
           2. วัตถุประสงค์
         สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลนครนายก, โรงพยาบาลปากพลี, โรงพยาบาลบ้านนา  และโรงพยาบาลองครักษ์ ด้วยเงินบำรุงของแต่ละโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561
           3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 954/2561 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนกรกฎาคม 2561  ถึงเดือนกันยายน 2561
   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือรับใบสั่งซื้อ    เป็นงวดๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินบำรุงของแต่ละโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2561 จำนวน ๘,๒๖๐,๗๔๕ บาท (แปดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ  สามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป


2
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
         1.  เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก
                      อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 250,000 บาท
                      เป็นเงิน 500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)
         2.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน โรงพยาบาลนครนายก
                     ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 2 เครื่อง 
                     ราคาเครื่องละ 800,000 บาท  เป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
                 รวม 2 รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท  (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
   2. วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้ในหน่วยงานกุมารเวชกรรม ผู้ป่วยหนักเด็ก (NICU)  และหน่วยงานหอผู้ป่วยหนัก         เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้                 3.4  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                3.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                3.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 1195/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้กำหนด
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
                ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
          ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย

   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 2,100,000 บาท  (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 , 221 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป3
                 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
                 จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้4
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
      
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
                ๑.   เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก
                      อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง  ราคาเครื่องละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
                      เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)
                ๒.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก
                     อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง   ราคาเครื่องละ 800,000 บาท
                     เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
รวม ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
                               ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


                              (นายสุภาพ มะเครือสี)
                             นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
                              รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
                            ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดนครนายก (M๖๑๐๘๐๐๑๑๑๗๑) ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่   รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง   ชื่อโครงการ   งบประมาณโครงการ
(บาท)   คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑   P๖๑๐๘๐๐๑๖๙๐๗   ประกวดราคารซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ   ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐   ๐๙/๒๕๖๑

         

5
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๒,๑๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                 วัสดุบริโภคประเภทอาหารแห้งและอาหารสด จำนวน ๕ ประเภท
                  ๑. ประเภทเนื้อสัตว์                                        จำนวน    ๒๘   รายการ
                  ๒. ประเภทผักและผลไม้                                   จำนวน   ๑๑๐  รายการ
                  ๓. ประเภทไข่                                                จำนวน   ๒      รายการ
                  ๔. ประเภทของแห้ง                                         จำนวน   ๘๖    รายการ
                  ๕. ประเภทขนมและเครื่องดื่ม                              จำนวน   ๑๓   รายการ
                  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th หรือ www.bannahospital.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๓๘๑๘๓๒ ต่อ ๑๓๓๐ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

              (นายสุวรรณ  เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
         ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

6
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น
 ๖,๐๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                  ๑.  SODIUM HYALURONATE (IAL-F) (๓๐.๒๒.๒๔.๐๐)                       จำนวน  ๔๐๐  หลอด
                       ราคาหลอดละ ๑,๗๖๕.๕๐ บาท  เป็นเงิน ๗๐๖,๒๐๐ บาท
                  ๒.  SODIUM HYALURONATE (PRE-LURON) ๓% (๓๐.๒๒.๒๔.๐๐)        จำนวน  ๘๐๐  หลอด
                       ราคาหลอดละ ๑,๙๘๐ บาท  เป็นเงิน ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท
                  ๓.  เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดเลนส์ใส แบบ Foldable Hydrophilic Acrylic
                       Intraocular Lens (๔๖.๑๘.๑๘.๐๐) จำนวน  ๘๐๐  ชิ้น  ราคาชิ้นละ ๒,๕๐๐ บาท
                       เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
                  ๔.  เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้สีเหลืองแบบตัวเลนส์บรรจุเสร็จ พร้อมใช้ Aspheric
                       Hydrophobic Preloaded (๔๖.๑๘.๑๘.๐๐)   จำนวน  ๔๐๐  ชิ้น  ราคาชิ้นละ ๔,๕๐๐ บาท
                       เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐ บาท
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
/๘. ไม่เป็น...
- ๒ -
 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
    
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง   
 
อุษา พุฒซ้อน   
(นางอุษา พุฒซ้อน)   
 เภสัชกร   
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 โดย นางอุษา พุฒซ้อน เภสัชกร
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑

7
โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------
        1.  ความเป็นมา
      ด้วยจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๖๕,๖๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายกปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
      1.   สายระบายน้ำช่องสมอง BURR HOLE 12-16 MM. MEDIUM PRESSURE
               จำนวน 40  ชิ้น  ราคาชิ้นละ 7,704 บาท  เป็นเงิน 308,160 บาท
      2.   สายระบายน้ำช่องสมอง BURR HOLE 12-16 MM. LOW PRESSURE
               จำนวน  40 ชิ้น  ราคาชิ้นละ 7,704 บาท  เป็นเงิน 308,160 บาท
      3.   ขวดรับของเหลว REDON BOTTLE 200 CC.      จำนวน       320 ชุด
            ราคาชุดละ 120 บาท  เป็นเงิน 38,400 บาท
      4.   ขวดรับของเหลว REDON BOTTLE 400 CC.      จำนวน       480 ชุด
            ราคาชุดละ 130 บาท เป็นเงิน 62,400 บาท
      5.   BURR HOLE PLATE LARGE 17 MM.         จำนวน       200 ชิ้น
            ราคาชิ้นละ 1,650 บาท เป็นเงิน 330,000 บาท
      6.   STRAIGHT PLATE 1.5 MM x 16-20 HOLES      จำนวน       500 ชิ้น
            ราคาชุดละ 1,570 บาท  เป็นเงิน  785,000 บาท
      7.   MINI SCREW 1.5-1.6 x  5  MM.                   จำนวน     1,300 ชิ้น
            ราคาชิ้นละ 470 บาท   เป็นเงิน 611,000 บาท
      8.   แป้นติดหน้าท้องสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม Colos. (แป้น) 45, 57 mm
                   จำนวน  6,000 ชิ้น (กล่อง 10 ชิ้น) ราคาชิ้นละ 113.84 บาท เป็นเงิน 683,040 บาท
      9.   ถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม Colos. bag 45,57 mm
                    จำนวน  12,000 ชิ้น  (กล่อง 30ชิ้น)  ราคาชิ้นละ 40.62 บาท
                    เป็นเงิน 487,440 บาท
      10. ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวปราศจากเชื้อ Glove exam no. S,M,L [sterile]            จำนวน  40,000 คู่  ราคาคู่ละ 6 บาท  เป็นเงิน 240,000 บาท
      11. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อไม่มีแป้ง Glove ster. 6, 6.5, 7, 7.5, 8 (no powder)                 จำนวน  4,000 คู่  ราคาคู่ละ 20 บาท  เป็นเงิน 80,000 บาท
      12. สติกเกอร์ฉลากยา 8.5 x 6 เซนติเมตร  (1,000 ดวง)       จำนวน    2,400 ม้วน            ราคาม้วนละ 180 บาท  เป็นเงิน 432,000 บาท
      รวม ๑๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๖๕,๖๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
      2. วัตถุประสงค์
   สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายกปีงบประมาณ ๒๕๖๑
          3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 922/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้กำหนดไว้ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
               ระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ 2561

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
               ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  จะซื้อจะขาย หรือรับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวนเงิน ๔,๓๖๕,๖๐๐ บาท  (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพัน-   หกร้อยบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร 0 3731 1151 ต่อ 197 , 221
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป


8
ประกาศจังหวัดนครนายก                           
เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
-------------------------------------------------------
              ด้วยจังหวัดนครนายก (โรงพยาบาลปากพลี)  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.2560 ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุอื่น ๆ ชำรุด  จำนวน  53  รายการ  โดยวิธีขายทอดตลาด   มีรายละเอียดและเงื่อนไข  ดังนี้
1.   พัสดุที่นำออกขายทอดตลาด
ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันที่กำหนดดูพัสดุขายทอดตลาด ตามวันที่กำหนดในประกาศ โดยขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียดที่ปรากฏตามสภาพที่เห็นและเป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จะพิจารณาตรวจสอบสภาพของพัสดุเอง ผู้ประสงค์จะประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้จังหวัดนครนายก(โรงพยาบาลปากพลี) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติมหรือแก้ไข เพื่อให้พัสดุที่ประมูลสภาพดีขึ้น หากมีการประกาศขายให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้ว จังหวัดนครนายก (โรงพยาบาลปากพลี) ถือว่าผู้ประมูลพอใจและยอมรับในสภาพของพัสดุดังกล่าว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง
2.   กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด
2.1 ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  ตั้งแต่วันที่   19  กรกฎาคม  2561  ถึงวันที่   25   กรกฎาคม  2561  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3739 9793-4  ในวันและเวลาราชการ
2.2 ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลพัสดุ  จะต้องเข้าตรวจดูสิ่งของ  ณ  โรงเก็บพัสดุ  โรงพยาบาลปากพลี     ในวันที่   26   กรกฎาคม  2561  เวลา  09.00 น.  และยื่นเอกสารลงทะเบียนเวลา 09.00 – 09.30  น.
   - กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  1  ชุด
   - กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด มาแสดง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.3 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของจังหวัดนครนายก (โรงพยาบาลปากพลี) จะดำเนินการขายทอดตลาด ณ โรงเก็บพัสดุ  โรงพยาบาลปากพลี  ตำบลปากพลี  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก  ในวันที่   26   กรกฎาคม  2561  เวลา  09.40  น. เป็นต้นไป

3.   เงื่อนไข/…
- 2 -

3. เงื่อนไขการขายทอดตลาด
3.1 การขายทอดตลาดครั้งนี้ จะใช้การประมูลราคาด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด ซึ่งจะต้องเสนอราคาประมูลเริ่มต้นไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ จะเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินของทางราชการที่กำหนดไว้ไม่ได้
      3.2 ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ซื้อได้และจะต้องชำระเงินทันที เมื่อเสร็จสิ้นการประมูลโดยผู้รับเงินจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน
3.3 ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องทำการขนย้ายพัสดุออกจากโรงเก็บพัสดุโดยเร็ว  ไม่เกิน  3  วันทำการนับถัดจากวันชำระเงิน  จังหวัดนครนายก  จะไม่รับผิดชอบในการชำรุด  สูญหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังที่การขายทอดตลาดสิ้นสุดลง  และผู้ซื้อจะเรียกสิทธิ์และค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น
8.   จังหวัดนครนายก  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่ไม่ตกลงราคาในการขายครั้งนี้  หากราคาประมูลครั้งนี้มีราคาต่ำกว่า ราคากลางที่ทางราชการกำหนด
ผู้สนใจติดต่อขอดู/รับเอกสารรายการพัสดุ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)  โรงพยาบาลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3739 9793-4  ในวันและเวลาราชการ

                         ประกาศ  ณ วันที่  17   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561
นายสมาน  ฟอนฟัก
(นายสมาน  ฟอนฟัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก


9
โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------
          1.  ความเป็นมา
        ด้วยจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๖,๐๙๐,๒๐๐ บาท (หกล้านเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับใช้กับผู้ป่วยในการผ่าตัดตา ด้วยเงินบำรุงของแต่ละโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
        1.  SODIUM HYALURONATE (IAL-F)             จำนวน  400  หลอด
             ราคาหลอดละ 1,765.50 บาท  เป็นเงิน 706,200 บาท
        2.  SODIUM HYALURONATE (PRE-LURON) 3%          จำนวน  800  หลอด             ราคาหลอดละ 1,980 บาท  เป็นเงิน 1,584,000 บาท
        3.  เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดเลนส์ใส          จำนวน  800  ชิ้น 
             แบบ Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens  ราคาชิ้นละ 2,500 บาท
               4.  เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้สีเหลืองแบบตัวเลนส์บรรจุเสร็จ   จำนวน  400  ชิ้น
             พร้อมใช้ Aspheric Hydrophobic Preloaded ราคาชิ้นละ 4,500 บาท
             เป็นเงิน 1,800,000 บาท
              รวม ๔ รายการ เป็นเงิน ๖,๐๙๐,๒๐๐ บาท (หกล้านเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
           2. วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้กับผู้ป่วยในการผ่าตัดตา ภายในโรงพยาบาลนครนายก
          3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 923/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ได้กำหนดไว้ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
               ระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ 2561

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
               ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  จะซื้อจะขาย หรือรับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวนเงิน ๖,๐๙๐,๒๐๐ บาท (หกล้านเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร 0 3731 1151 ต่อ 197 , 221
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

10
                 ด้วยจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  ที่จะรื้อถอน จำนวน ๑๒ หลัง (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) ของโรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
      อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอน จำนวน ๑๒ หลัง ราคาขั้นต้นที่ใช้ในการประมูลเริ่มต้น จำนวน ๙๔,๐๕๘.- บาท (เก้าหมื่นสี่พันห้าสิบแปดบาทถ้วน)
      ๑. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด
          ๑.๑ การขายทอดตลาด จะประมูลในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีกำหนดเวลาดังนี้
   ๑.๑.๑ ลงชื่อเพื่อฟังคำชี้แจง เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๑๕ น. ณ ห้องประชุมอินทนิล    ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา
   ๑.๑.๒ ฟังคำชี้แจง เวลา ๐๙.๑๕ น. ถึง ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา
   ๑.๑.๓ ดูอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอน เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.
   ๑.๑.๔ ลงทะเบียนและวางหลักประกัน เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา โดยผู้สนใจประมูลราคารายใดลงทะเบียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะเริ่มเปิดประมูลราคาด้วยวาจา ตั้งแต่ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะยึดถือเวลานาฬิกาของโรงพยาบาลบ้านนาที่แสดงไว้ ณ ห้องประมูล หากผู้ประมูลที่ลงทะเบียนแล้ว  ไม่เข้าห้องประมูลตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการประมูลราคาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
๑.๒ การลงชื่อฟังคำชี้แจงและดูอาคารสิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอน ยังไม่ถือว่าเป็นการลงชื่อประมูลเป็นเพียงการลงชื่อเพื่อฟังคำชี้แจงและดูสภาพอาคารฯ หากไม่มาฟังการชี้แจงและดูสภาพอาคารฯ ดังกล่าว ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าเข้าใจและยอมรับในรายละเอียดทุกรายการแล้ว
๑.๓ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล คือ ผู้ลงทะเบียนวางหลักประกันเท่านั้น
      ๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาด มีดังนี้
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลราคาจะต้องแสดงความจำนงลงทะเบียนเพื่อเข้าประมูลราคาและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ   หรือหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มาแสดง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นตัวแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลระบุความประสงค์และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายนั้นมาแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลอดด้วย
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลราคา จะต้องวางหลักประกันการประมูลราคา ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด เป็นเงินสด จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)    และคณะกรรมการฯ จะคืนหลักประกันให้ผู้ที่ประมูลราคาไม่ได้ ทันทีหลังทราบผลการประมูลราคา ยกเว้น    ผู้ที่ชนะการประมูลราคา ให้ถือว่าหลักประกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคา
๒.๓ การขายจะใช้วิธีการขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลราคาด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น ผู้ประมูลราคาได้ต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในราคารวม และจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต้น โดยราคาที่เสนอเพิ่มแต่ละครั้งต้องขานไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และราคานั้นต้องลงท้ายด้วยหลักพันเท่านั้น
๒.๔ ผู้เข้าประมูลราคาต้องยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขายทอดตลาดในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะเป็นผู้ชี้ขาด
๒.๕ ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้ว     คณะกรรมการฯ จะทำการปิดประมูลราคาขายโดยวิธีการนับ ๑ ถึง ๓ ให้ถือว่าผู้ที่เสนอราคาไว้สูงสุดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะการประมูล แต่ในขณะที่ยังนับไม่ถึง ๓ ผู้เข้าประมูลรายอื่นมีสิทธิ์เสนอราคาที่สูงกว่าได้
๒.๖ จังหวัดนครนายก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผลการประมูลขายทอดตลาด แม้จะประกาศไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะทราบ หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการประมูลราคาขายทอดตลาด ได้กระทำโดยไม่สุจริต เช่น การลงทะเบียนด้วยเอกสารอันเป็นเท็จ หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอื่น เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัด     เป็นเด็ดขาด และผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากทางราชการ
๒.๗ ผู้ชนะการประมูล ต้องนำเงินสดมาวางมัดจำ จำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  ของราคารวมที่ประมูลได้ โดยต้องชำระภายในเวลา ๑๕.๓๐ น. ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านนา หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ คณะกรรมการฯ จะริบหลักประกันที่วางไว้ทั้งหมด ซึ่งผู้ชนะการประมูลจะเรียกร้องคืนมิได้ และจังหวัดนครนายก จะดำเนินการขายทอดตลาดอีกครั้ง
๒.๘ ผู้ชนะการประมูลราคาจะต้องเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับจังหวัดนครนายก  ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันทำสัญญา พร้อมวางเงินประกันการรื้อถอนกรณีผู้ชนะการประมูลราคาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) หากไม่มาทำสัญญาหรือข้อตกลงตามกำหนด จะริบเงินที่ชำระแล้วทั้งหมด แล้วจะดำเนินการขายทอดตลาดอีกครั้ง ส่วนเงินประกันการรื้อถอนจะคืนให้ก็ต่อเมื่อผู้ชนะการประมูลราคาปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดและคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเท่านั้น
๒.๙ การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขายทอดตลาดนั้น ผู้ชนะการประมูลราคา จะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่าง ตามลักษณะของการรื้อถอนเพื่อมิให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายกับพื้นที่บริเวณข้างเคียงที่ทำการรื้อถอน หากเกิดความเสียหายขึ้น         ผู้ชนะการประมูลราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นๆ โดยให้ดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขายทอดตลาด จำนวน ๑๒ หลัง ดังนี้
   ๒.๙.๑ หลังลำดับที่ ๑ ถึง ลำดับที่ ๙ รื้อถอนและขนย้ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
   ๒.๙.๒ หลังลำดับที่ ๑๐ ถึง ลำดับที่ ๑๒ รื้อถอนและขนย้าย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวจะคิดค่าปรับในอัตราวันละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และในการรื้อถอนจะต้องรื้อถอนตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งโครงสร้างชั้นใต้ดิน ได้แก่ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ทั้งหมด และทำการปรับระดับพื้นที่การรื้อถอนจนถึงระดับพื้นดินเดิม ให้พื้นที่อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยปราศจากเศษซากวัสดุของอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง หรือขยะใดๆ ก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้โรงพยาบาลฯ และห้ามมิให้ขุดดินเดิมออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยให้ปรับเกลี่ยพื้นที่ให้ได้ระดับระนาบสม่ำเสมอกัน
 ๒.๑๐ ผู้ชนะการประมูลราคาต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกิดจากการซื้อในครั้งนี้เองทั้งสิ้น
 ๒.๑๑ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลราคา มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่จะซื้อตามสถานที่ วัน และเวลา ที่ปรากฏในประกาศขายทอดตลอดก่อนเข้าประมูลราคา โดยให้ถือว่าผู้ซื้อ ได้ทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้นถูกต้องครบถ้วนตรงตามความประสงค์ของผู้ซื้อแล้ว พร้อมทั้งต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเข้าประมูลราคา 
ทั้งนี้ ผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูลราคา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านนา หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๘ ๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.bannahospital.com , www.nakhonnayok.go.th  และ www.gprocurement.go.th
บัญชีแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอน จำนวน ๑๒ หลัง เป็นส่วนหนึ่งของประกาศฉบับนี้ด้วย
            ประกาศ ณ วันที่       ๑๗     กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

12
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น
               อาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย (๕๐.๑๙.๒๗.๐๑) จำนวน ๒๗๙ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๗,๖๖๙.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

13
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      


               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  จำนวน 4  รายการ ดังนี้
ลำดับ   รายการ   จำนวน   ราคา   มูลค่า
1.   SODIUM HYALURONATE (IAL-F)    400   หลอด    1,765.50    บาท        706,200.00    บาท
2.   SODIUM HYALURONATE(PRE-LURON) 3%    800   หลอด    1,980.00    บาท     1,584,000.00    บาท
3.   เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดเลนส์ใสแบบ Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens    800   ชิ้น    2,500.00    บาท
     2,000,000.00    บาท
 
4.   เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้สีเหลืองแบบตัวเลนส์บรรจุเสร็จพร้อมใช้ Aspheric Hydrophobic Preloaded     400   ชิ้น    4,500.00    บาท     1,800,000.00    บาท
 
รวม  ๔  รายการ  เป็นเงิน  ๖,๐๙๐,๒๐๐ บาท (หกล้านเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้


   ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

   
   (นายยงยศ พลอยภัทรภิญโญ)
   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
   รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
   ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก


14
 ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
๔,๓๖๕,๖๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้
               
1.   สายระบายน้ำช่องสมอง BURR HOLE 12-16 MM. MEDIUM PRESSURE   40    ชิ้น    7,704.00    บาท        308,160.00    บาท    
2.   สายระบายน้ำช่องสมอง BURR HOLE 12-16 MM. LOW PRESSURE   40    ชิ้น    7,704.00    บาท        308,160.00    บาท    
3.   ขวดรับของเหลว REDON BOTTLE 200 CC.   320    ชุด       120.00    บาท         38,400.00    บาท    
4.   ขวดรับของเหลว REDON BOTTLE 400 CC.   480    ชุด       130.00    บาท         62,400.00    บาท    
5.   BURR HOLE PLATE LARGE 17 MM.   200    ชิ้น    1,650.00    บาท        330,000.00    บาท    
6.   1.5  MM STR PLATE 16-HOLES    500    ชิ้น    1,570.00    บาท        785,000.00    บาท    
7.   1.5-1.6  MINI SCREW  5  MM.    1,300    ชิ้น       470.00    บาท        611,000.00    บาท    
8.   แป้นติดหน้าท้องสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม
Colos.(แป้น) 45,57mm (กล่อง 10ชิ้น)      6,000    ชิ้น       113.84    บาท        683,040.00    บาท    
9.   ถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม Colos.bag 45,57mm  (กล่อง 30ชิ้น)     12,000    ชิ้น        40.62    บาท        487,440.00    บาท     
                        
/๑๐. ถุงมือยาง...

- ๒ -
ลำดับ   รายการเวชภัณท์   จำนวน    ราคาต่อหน่วย    เป็นเงิน
               
10.   ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวปราศจากเชื้อ Glove exam no.S,M,L [sterile]    40,000    คู่          6.00    บาท        240,000.00    บาท    
11.   ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อไม่มีแป้ง  Glove ster.6,6.5,7,7.5,8 (no powder)      4,000    คู่        20.00    บาท         80,000.00    บาท    
12.   สติกเกอร์ฉลากยา 8.5x6 cm (1,000ดวง)      2,400    ม้วน       180.00    บาท        432,000.00    บาท   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑


                                                                                     (นายยงยศ พลอยภัทรภิญโญ)
                                                                 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
                                                                รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
                                                                ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก


   

         

15
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๓๘ รายการ ดังนี้
ลำดับ   รายการ   ราคาต่อหน่วย   จำนวน   เป็นเงิน
1.   สำลีก้อนปราศจากเชื้อ 0.35 กรัม (5ชิ้น/ซอง)   1.00   บาท   40,000.00   ซอง   40,000.00   บาท
2.   สำลีก้อนปราศจากเชื้อ 0.35 กรัม  (10ชิ้น/ซอง)   1.70   บาท   40,000.00   ซอง   68,000.00   บาท
3.   สำลีก้อนปราศจากเชื้อ 0.35 กรัม (30ชิ้น/ซอง)   3.95   บาท   8,500.00   ซอง   33,575.00   บาท
4.   สำลีม้วน 450 กรัม   70.00   บาท   380.00   ม้วน   26,600.00   บาท
5.   สำลีก้อน 0.35 กรัม (450 กรัม)   60.00   บาท   1,200.00   ห่อ   72,000.00   บาท
6.   สำลีก้อน 1.4 กรัม (450 กรัม)   60.00   บาท   820.00   ห่อ   49,200.00   บาท
7.   สำลีพันปลายไม้ด้านเดียว ปราศจากเชื้อ 6"
เบอร์ S (100 ก้าน)   18.00   บาท   600.00   ห่อ   10,800.00   บาท
8.   สำลีพันปลายไม้ด้านเดียว ปราศจากเชื้อ 6"
เบอร์ M (100 ก้าน)   18.00   บาท   3,500.00   ห่อ   63,000.00   บาท
9.   สำลีพันปลายไม้ด้านเดียว ปราศจากเชื้อ 6"
เบอร์ L (100 ก้าน)   18.00   บาท   1,000.00   ห่อ   18,000.00   บาท
10.   ผ้าก๊อสม้วน 36"x100 หลา   600.00   บาท   260.00   ม้วน   156,000.00   บาท
11.   แผ่นปิดแผล (Gauze Topdressing) 4"*6"
(50ชิ้น/ห่อ)   135.00   บาท   1,100.00   ห่อ   148,500.00   บาท
12.   ผ้าก๊อสพับ 2"x2" 8ชั้น (100 ชิ้น/ห่อ)   20.00   บาท   2,300.00   ห่อ   46,000.00   บาท
13.   ผ้าก๊อสพับ 3"x3" 8ชั้น (100ชิ้น/ห่อ)   35.00   บาท   4,100.00   ห่อ   143,500.00   บาท
14.   ผ้าก๊อสพับ 4"x4" 8ชั้น (100ชิ้น/ห่อ )   60.00   บาท   5,000.00   ห่อ   300,000.00   บาท
15.   ผ้าก๊อสพับปราศจากเชิ้อ 3"x3" 8 ชั้น
(10ชิ้น/ซอง)   4.00   บาท   15,000.00   ซอง   60,000.00   บาท
16.   ผ้าก๊อสพับปราศจากเชิ้อ 4"x4" 8ชั้น (5ชิ้น/ซอง)   4.00   บาท   43,800.00   ซอง   175,200.00   บาท
17.   ผ้าก๊อสพับปราศจากเชิ้อ 4"x4" 8ชั้น
(10ชิ้น/ซอง)   6.50   บาท   50,000.00   ซอง   325,000.00   บาท
18.   ชุดทำแผลปราศจากเชื้อ   6.50   บาท   37,850.00   SET   246,025.00   บาท
- ๒ -
ลำดับ   รายการ   ราคาต่อหน่วย   จำนวน   เป็นเงิน
19.   กระบอกฉีดยาอินซูลินปราศจากเชื้อ
ชนิดใช้ครั้งเดียว 50 ยูนิต (100ชิ้น)   214   บาท   500.00   กล่อง   107,000.00   บาท
20.   กระบอกฉีดยาอินซูลินปราศจากเชื้อ
ชนิดใช้ครั้งเดียว 100 ยูนิต (100ชิ้น)   214   บาท   380.00   กล่อง   81,320.00   บาท
21.   เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ 18*1",18*1.5",
20*1.5",21*1",21*1.5",22*1.5", 23*1",
23*1.5",24*1",24*1.5",25*1",25*1.5",
26*1/2",27*1/2",27*1"   50.00   บาท   10,370.00   กล่อง
(100ชิ้น)   518,500.00   บาท
22.   Intravenous Catheter เบอร์ 16,18,20,22   9.50   บาท   44,250.00   ชิ้น   420,375.00   บาท
23.   ชุดให้น้ำเกลือ (IV SET)   9.00   บาท   98,500.00   ชุด   886,500.00   บาท
24.   ข้อต่อสำหรับฉีดยา  (Injection plug)   7.00   บาท   27,000.00   ชิ้น   189,000.00   บาท
25.   ถุงเก็บปัสสาวะ ขนาด 2 ลิตร   14.00   บาท   8,100.00   ใบ   113,400.00   บาท
26.   สายสวนปัสสาวะ no.12,14,16,18,20,22,24   20.00   บาท   8,460.00   เส้น   169,200.00   บาท
27.   ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ
เบอร์ 6.0,6.5,7.0,7.5,8.0   10.40   บาท   93,750.00   คู่   975,000.00   บาท
28.   หน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว
(50ชิ้น/กล่อง)   35.00   บาท   5,700.00   กล่อง   199,500.00   บาท
29.   สายให้อาหารผ่านทางจมูก
no.12,14,16,18,20   10.00   บาท   5,650.00   เส้น   56,500.00   บาท
30.   สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับผู้ใหญ่   20.00   บาท   5,450.00   เส้น   109,000.00   บาท
31.   สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับเด็ก   20.00   บาท   280.00   เส้น   5,600.00   บาท
32.   หน้ากากให้ออกซิเจนสำหรับผู้ใหญ่   50.00   บาท   3,370.00   ชุด   168,500.00   บาท
33.   หน้ากากให้ออกซิเจนสำหรับเด็ก   50.00   บาท   420.00   ชุด   21,000.00   บาท
34.   สายดูดเสมหะชนิดมีตัวควบคุมแรงดูด
เบอร์ 5,6,8,10,12,14,16,18   5.00   บาท   73,230.00   เส้น   366,150.00   บาท
35.   สำลีชุบแอลกอฮอล์70% ขนาด 0.35 กรัม   0.50   บาท   700,000.00   ก้อน   350,000.00   บาท
36.   ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ
ชนิดใช้แล้วทิ้ง   96.00   บาท   8,000.00   ชุด   768,000.00   บาท
37.   ตัวตรวจสอบทางเคมีภายใน ระดับ 5
สำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ   7.00   บาท   86,000.00   แผ่น   602,000.00   บาท
38.   ชุดทดสอบเครื่องนึ่งไอน้ำ
(Bowiedick test)   160.00   บาท   1,080.00   กล่อง   172,800.00   บาท
     รวม  ๓๘  รายการ  เป็นเงิน  ๘,๒๖๐,๗๔๕.๐๐  บาท   (แปดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้


   ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

   
   (นายยงยศ พลอยภัทรภิญโญ)
   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
   รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
   ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก


หน้า: [1] 2 3 ... 22