แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Moderator1

หน้า: [1] 2 3 ... 38
Filename Downloads ข้อความ Posted
61067268075_1_20180621014451.pdf 1 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ กรกฎาคม 05, 2018, 02:28:53 PM
61067268075_1_20180621014501.pdf 0 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ กรกฎาคม 05, 2018, 02:28:53 PM
61067268075_1_20180621014508.pdf 0 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ กรกฎาคม 05, 2018, 02:28:53 PM
61067268075_1_20180621014514.pdf 1 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ กรกฎาคม 05, 2018, 02:28:53 PM
61067268075_1_20180621014518.pdf 1 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ กรกฎาคม 05, 2018, 02:28:53 PM
61067268075_1_20180705021327.pdf 1 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ กรกฎาคม 05, 2018, 02:28:53 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ.pdf 0 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วยจำนวน ๒๗๙ รายการ กรกฎาคม 03, 2018, 08:43:16 AM
ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคารซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ.pdf 5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ มิถุนายน 27, 2018, 04:05:42 PM
ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคารซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ.pdf 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ มิถุนายน 27, 2018, 03:35:26 PM
ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคารซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ.pdf 9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ มิถุนายน 27, 2018, 03:30:24 PM
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อคอมฯ.pdf 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มิถุนายน 26, 2018, 11:51:50 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ.pdf 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง มิถุนายน 13, 2018, 08:35:07 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 17 รายการ.pdf 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มิถุนายน 08, 2018, 08:54:16 AM
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย.pdf 5 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ มิถุนายน 05, 2018, 03:33:58 PM
รายการวัสดุเครื่องบริโภค.pdf 3 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ มิถุนายน 05, 2018, 03:33:58 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 38