แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Moderator1

หน้า: [1] 2 3 ... 26
Filename Downloads ข้อความ Posted
สเปค เครื่องนึ่ง.pdf 2 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ มกราคม 16, 2018, 02:42:41 PM
ตาราง ปปช เครื่องนึ่ง.pdf 2 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ มกราคม 16, 2018, 02:42:41 PM
โครงการประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่ง.pdf 2 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ มกราคม 16, 2018, 02:42:41 PM
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ.pdf 3 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ มกราคม 16, 2018, 02:42:41 PM
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมา มกราคม 15, 2018, 10:46:06 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ.pdf 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายกา มกราคม 15, 2018, 10:07:18 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ.pdf 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคา จำนวน ๓ ราย มกราคม 10, 2018, 02:00:50 PM
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เครื่องนึ่ง).pdf 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มกราคม 10, 2018, 10:59:43 AM
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมหลังคา รพ.สต บ้านชวดบัว.pdf 3 ประกาศผู้นะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาฯ รพ.สต.บ้านชวดบัว มกราคม 09, 2018, 10:56:34 AM
จำนวน 4 รายการ.pdf 7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มกราคม 08, 2018, 08:48:42 PM
29122560..pdf 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างซ่อมฝ้าเพดานและเชิงชายหลังคารอบอาคาร รพ.สต. มกราคม 08, 2018, 11:57:19 AM
29122560.pdf 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคากระเบื้องลอนคู่และเชิงชายรอบอาคาร มกราคม 08, 2018, 11:52:40 AM
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมโครงหลังคา รพ.สต.บ้านเขานางบวช.pdf 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโครงหลังคาฯ รพ.สต.บ้านเขานางบวช มกราคม 04, 2018, 10:03:06 AM
ตาราง ปปช. วัสดุคอมฯ 25 รายการ.pdf 10 ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ ธันวาคม 19, 2017, 09:22:00 AM
ประกาศ และเอกสาาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ.pdf 4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ธันวาคม 13, 2017, 03:09:04 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 26