แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Moderator1

หน้า: [1] 2 3 ... 49
Filename Downloads ข้อความ Posted
ไทยนิยม.pdf 22 ข่าวประชาสัมพันธ์/ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ กุมภาพันธ์ 19, 2018, 10:41:34 AM
โครงการเช่าตรวจเอกซเรย์.pdf 50 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดเช่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง พฤศจิกายน 17, 2016, 11:24:42 AM
โครงการร่าง เช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS).pdf 0 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพ กันยายน 19, 2018, 09:24:49 AM
โครงการประกวดราคาเช่า.pdf 40 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ มกราคม 29, 2018, 01:49:01 PM
โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ.pdf 21 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ สิงหาคม 16, 2017, 04:30:46 PM
โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ.pdf 9 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ กรกฎาคม 17, 2018, 02:43:03 PM
โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แก๊สหุงต้ม).pdf 20 ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กุมภาพันธ์ 20, 2018, 02:21:58 PM
โครงการประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 4 รายการ.pdf 18 ร่างประกาศและร่างเอกสประกวดราคาซื้อยา(สารน้ำ)(ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 4 รายการ มีนาคม 29, 2018, 04:46:42 PM
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf 28 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ พฤษภาคม 19, 2017, 10:54:54 PM
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์.pdf 45 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ กันยายน 16, 2016, 08:45:23 AM
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ.pdf 23 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ มีนาคม 20, 2017, 04:17:54 PM
โครงการประกวดราคาซื้อ.pdf 13 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ กุมภาพันธ์ 06, 2018, 09:54:22 PM
โครงการประกวดราคาซื้อ.pdf 21 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ มกราคม 23, 2018, 04:39:18 PM
โครงการประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่ง.pdf 16 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ มกราคม 16, 2018, 02:42:41 PM
โครงการประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่ง.pdf 14 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ กุมภาพันธ์ 15, 2018, 10:07:59 AM
หน้า: [1] 2 3 ... 49