แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Moderator1

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 38
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคารซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ.pdf 10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ มิถุนายน 27, 2018, 03:30:24 PM
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อคอมฯ.pdf 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มิถุนายน 26, 2018, 11:51:50 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ.pdf 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง มิถุนายน 13, 2018, 08:35:07 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 17 รายการ.pdf 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มิถุนายน 08, 2018, 08:54:16 AM
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย.pdf 5 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ มิถุนายน 05, 2018, 03:33:58 PM
รายการวัสดุเครื่องบริโภค.pdf 3 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ มิถุนายน 05, 2018, 03:33:58 PM
รายละเอียดการส่ง วัสดุเครื่องบริโภค.pdf 3 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ มิถุนายน 05, 2018, 03:33:58 PM
BOQ ผู้เสนอราคา.pdf 3 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ มิถุนายน 05, 2018, 03:33:58 PM
BOQ ผู้เสนอราคา.xlsx 5 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ มิถุนายน 05, 2018, 03:33:58 PM
ตารางแสดงวงเงิน ครุภัณฑ์คอม 15 รายการ.pdf 7 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ พฤษภาคม 25, 2018, 04:15:27 PM
สเปค คอมพิวเตอร์ 15 รายการ.pdf 6 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ พฤษภาคม 25, 2018, 04:15:27 PM
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย.pdf 4 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย พฤษภาคม 25, 2018, 10:57:11 AM
ตาราง ปปช.pdf 3 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย พฤษภาคม 25, 2018, 10:57:11 AM
โครงการประกวดราคาซื้อ วัสดุเครื่องบริโภค.pdf 3 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย พฤษภาคม 25, 2018, 10:57:11 AM
รายการวัสดุเครื่องบริโภค.pdf 5 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย พฤษภาคม 25, 2018, 10:57:11 AM
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 38