แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Moderator1

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 50
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว.pdf 0 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ตุลาคม 01, 2018, 03:54:15 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ.pdf 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ กันยายน 28, 2018, 04:45:54 PM
ตาราง ปปช. (ระบบ PACS).pdf 1 ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) กันยายน 28, 2018, 04:05:45 PM
สเปค เช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS).pdf 2 ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) กันยายน 28, 2018, 04:05:45 PM
ประกาศประกวดราคา.pdf 1 ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) กันยายน 28, 2018, 04:05:45 PM
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.หนองหัวลิงใน.pdf 0 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านหนองหัวลิงใน จำนวน 7 รายการ กันยายน 27, 2018, 04:01:39 PM
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ.pdf 0 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ กันยายน 27, 2018, 01:36:29 PM
ประกาศยกเลิกประกวดราคา.pdf 0 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุมใหญ่ กันยายน 27, 2018, 01:33:20 PM
27092561.pdf 1 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 4 เค กันยายน 27, 2018, 01:13:05 PM
ประกาศผู้ชนะ.pdf 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ กันยายน 26, 2018, 09:32:58 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กันยายน 24, 2018, 04:56:05 PM
123.pdf 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน จำนวน 3 เครือง กันยายน 24, 2018, 04:41:56 PM
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น 4.pdf 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง กันยายน 21, 2018, 04:09:52 PM
ปร.4 ปร. 5 (น้ำใจ ชั้น 4).pdf 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง กันยายน 21, 2018, 04:09:52 PM
ตาราง ปปช (น้ำใจ ชั้น 4).pdf 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง กันยายน 21, 2018, 04:09:52 PM
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 50