แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Moderator1

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 26
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ.pdf 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลัง ธันวาคม 06, 2017, 03:50:36 PM
ตาราง ปปช (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ).pdf 3 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ธันวาคม 06, 2017, 08:44:40 AM
โครงการ.pdf 3 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ธันวาคม 06, 2017, 08:44:40 AM
สเปค (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ).pdf 4 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ธันวาคม 06, 2017, 08:44:40 AM
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ.pdf 4 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ธันวาคม 06, 2017, 08:44:40 AM
ตาราง ปปช (เครื่องนึ่ง).pdf 4 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ธันวาคม 01, 2017, 08:00:25 PM
2. ร่างโครงการ.pdf 7 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ธันวาคม 01, 2017, 08:00:25 PM
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่ง.pdf 7 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ธันวาคม 01, 2017, 08:00:25 PM
สเปค (เครื่องนึ่ง).pdf 8 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ธันวาคม 01, 2017, 08:00:25 PM
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 43 รายการ.pdf 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) พฤศจิกายน 30, 2017, 05:02:47 PM
3.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ.pdf 9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ พฤศจิกายน 27, 2017, 03:28:44 PM
2.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ.pdf 4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ พฤศจิกายน 27, 2017, 03:25:34 PM
1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ.pdf 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 1 รายการ พฤศจิกายน 27, 2017, 03:19:27 PM
Scan แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ปี 2561 พฤศจิกายน 23, 2017, 01:41:21 PM
Scan ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในโรงพยาบาล 7 รายการ พฤศจิกายน 23, 2017, 01:35:03 PM
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 26