แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Moderator1

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 49
Filename Downloads ข้อความ Posted
4. เอกสารเลขที่ ก.26 ก.พ. 61.pdf 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง กันยายน 21, 2018, 04:09:52 PM
BOQ ผู้เสนอราคา.pdf 0 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง กันยายน 21, 2018, 04:09:52 PM
งวดงาน - งวดเงิน (น้ำใจ ชั้น 4).pdf 0 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง กันยายน 21, 2018, 04:09:52 PM
รายการประกอบแบบ (น้ำใจ ชั้น 4).pdf 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง กันยายน 21, 2018, 04:09:52 PM
ร่างขอบเขตโต๊ะ.pdf 0 ประกาศราคากลางจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม จำนวน 13 ตัว กันยายน 19, 2018, 11:06:24 PM
ราคากลางโต๊ะ.pdf 0 ประกาศราคากลางจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม จำนวน 13 ตัว กันยายน 19, 2018, 11:06:24 PM
คุณลักษณะเฉพาะ.pdf 0 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้จัดประชุม จำนวน 100 ตัว กันยายน 19, 2018, 11:01:08 PM
ราคากลางเก้าอี้.pdf 0 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้จัดประชุม จำนวน 100 ตัว กันยายน 19, 2018, 11:01:08 PM
โครงการร่าง เช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS).pdf 0 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพ กันยายน 19, 2018, 09:24:49 AM
ตาราง ปปช. (ระบบ PACS).pdf 0 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพ กันยายน 19, 2018, 09:24:49 AM
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่า (PACS).pdf 1 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพ กันยายน 19, 2018, 09:24:49 AM
สเปค เช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS).pdf 1 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพ กันยายน 19, 2018, 09:24:49 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ.pdf 0 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ กันยายน 18, 2018, 04:43:28 PM
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ยาว 160 เมตร สูง 1.70 เมตร สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลสาริการ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก.pdf 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักฯ กันยายน 17, 2018, 07:32:16 PM
แบบ ปร.5 ปร.4.pdf 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักฯ กันยายน 17, 2018, 07:32:16 PM
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 49