แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Moderator1

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 35
Filename Downloads ข้อความ Posted
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ.pdf 7 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ มีนาคม 15, 2018, 04:22:55 PM
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ.pdf 6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ มีนาคม 15, 2018, 10:13:44 AM
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ.pdf 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ มีนาคม 15, 2018, 10:10:25 AM
ประกาศผลชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ.pdf 5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ ราย มีนาคม 15, 2018, 09:08:24 AM
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาชั้นดาดฟ้าและทาสีภายนอกตึกน้ำใจ.pdf 5 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาชั้นดาดฟ้าและทาสีภายนอกตึกน้ำใจ มีนาคม 12, 2018, 12:59:21 PM
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๕ จำนวน ๑๒ ห้อง.pdf 5 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๕ จำนวน ๑๒ ห้อง มีนาคม 12, 2018, 12:54:19 PM
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น 5 โรงพยาบาลนครนายก.pdf 5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๕ โรงพยาบาลนครนายก มีนาคม 09, 2018, 05:00:18 PM
ตาราง ปปช.pdf 5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๕ โรงพยาบาลนครนายก มีนาคม 09, 2018, 05:00:18 PM
แบบ.pdf 5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๕ โรงพยาบาลนครนายก มีนาคม 09, 2018, 05:00:18 PM
ปร.4 และ ปร.5.pdf 9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๕ โรงพยาบาลนครนายก มีนาคม 09, 2018, 05:00:18 PM
รายการประกอบแบบ.pdf 5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๕ โรงพยาบาลนครนายก มีนาคม 09, 2018, 05:00:18 PM
1.1.2 มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร.pdf 5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๕ โรงพยาบาลนครนายก มีนาคม 09, 2018, 05:00:18 PM
1.1.3 รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน.pdf 6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๕ โรงพยาบาลนครนายก มีนาคม 09, 2018, 05:00:18 PM
งวดงาน - งวดเงิน.pdf 5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๕ โรงพยาบาลนครนายก มีนาคม 09, 2018, 05:00:18 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ มีนาคม 07, 2018, 04:24:43 PM
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 35