แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Moderator1

หน้า: [1] 2 3 ... 35
Filename Downloads ข้อความ Posted
เอกสารสอบราคาซื้อค.สำนักงาน.pdf 14 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สิงหาคม 18, 2017, 07:58:25 PM
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน.pdf 20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน กันยายน 22, 2017, 03:41:58 PM
ตาราง ปปช.pdf 46 สอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ กรกฎาคม 08, 2016, 04:42:18 PM
ประกาศและเอกสารสอบราคา.pdf 46 สอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ กรกฎาคม 08, 2016, 04:42:18 PM
สเปค เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์.pdf 71 สอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ กรกฎาคม 08, 2016, 04:42:18 PM
3ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.docx 19 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๖ เครื่อง มกราคม 30, 2017, 02:29:25 PM
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf 19 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๖ เครื่อง มกราคม 30, 2017, 02:29:25 PM
ตาราง ปปช.pdf 21 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๔๖.๑๘.๒๒.๐๙) กุมภาพันธ์ 02, 2017, 01:59:14 PM
ประกาศและเอกสารสอบราคา.pdf 21 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๔๖.๑๘.๒๒.๐๙) กุมภาพันธ์ 02, 2017, 01:59:14 PM
สเปค.pdf 16 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๔๖.๑๘.๒๒.๐๙) กุมภาพันธ์ 02, 2017, 01:59:14 PM
ตาราง ปปช.pdf 24 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ สิงหาคม 16, 2016, 03:41:14 PM
ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา.pdf 21 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ สิงหาคม 16, 2016, 03:41:14 PM
สเปค.pdf 26 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ สิงหาคม 16, 2016, 03:41:14 PM
ประกาศ และเอกสารสอบราคา.pdf 21 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำวน ๑ รายการ คือ ออกซิเจนทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) กรกฎาคม 18, 2017, 11:39:06 AM
ตาราง ปปช.pdf 21 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำวน ๑ รายการ คือ ออกซิเจนทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) กรกฎาคม 18, 2017, 11:39:06 AM
หน้า: [1] 2 3 ... 35