ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและขยายพื้นผิวจราจร  (อ่าน 165 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 388
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและขยายพื้นผิวจราจร (๗๒.๑๔.๑๒.๐๕) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและขยายพื้นผิวจราจร (๗๒.๑๔.๑๒.๐๕) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น
               ปรับปรุงระบบระบายน้ำและขยายพื้นผิวจราจร (๗๒.๑๔.๑๒.๐๕) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะ การเสนอราคา  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.พี.โอ.เอส. โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
    
    
    
(นายอนันต์ กมลเนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก