ผู้เขียน หัวข้อ: ตอบข้อสอบถามงานปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี  (อ่าน 160 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 388
    • ดูรายละเอียด
ตามที่จังหวัดนครนายก ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้กำหนดให้ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายังจังหวัดนครนายก  ผ่านทางอีเมล์ thalatchanun.p@moph.mail.go.th ภายในวันที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ โดยจังหวัดนครนายก จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th www.bannahospital.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่  ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ บัดนี้ครบกำหนดในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบถามจำนวน  ๒ ราย ดังนี้
๑.   บริษัท พรหมศักดิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ข้อสอบถาม ว่ามีความสนใจในงานปรับปรุงอาคารรัตนโกสินทร์ 200ปี  ขอทราบรายละเอียดงาน
ชี้แจง รายละเอียดได้ประกาศไว้แล้ว ตามประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th หรือwww.bannahospital.com และ www.gprocurement.go.th
๒.   คุณวุฒิกร
ข้อสอบถาม ขอดูสถานที่ ภาพถ่ายอาคารที่จะปรับปรุงในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
ชี้แจง จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา ได้แนบไฟล์รูปภาพอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี มาพร้อมการชี้แจงในครั้งนี้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดูอาคารและสถานที่ในการปรับปรุง ได้ที่ โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีชื่ออาคารแสดงไว้ชัดเจน