ผู้เขียน หัวข้อ: รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (อ่าน 16 ครั้ง)

ManUThai2017

  • Hero Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 15504
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ


 
- ความรู้เกี่ยวกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
เข้าดูยูทูบสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
เข้าดูเว็บที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ


 
  
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

Tags : คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ