ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ  (อ่าน 127 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 417
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศจังหวัดนครนายก  เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ  คือ  ออกซิเจน
ทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) (๔๒.๒๗.๒๑.๐๑)  ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้เสนอราคา  จำนวน ๑ ราย  นั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา   ผู้เสนอราคาดีที่สุด   ราคาที่เสนอ
 ออกซิเจนทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) (42.27.21.01)    บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   ๑,๖๗๔,๐๐๐.๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก