ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย  (อ่าน 107 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 417
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย จำนวน ๑๐๕ รายการ (๔๒.๑๓.๒๑.๐๗) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา   ผู้เสนอราคาดีที่สุด   ราคาที่เสนอ
 วัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย (42.13.21.07)    บริษัท ตันธนสาร ซัพพลายส์ จำกัด   ๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก